patoloji-ders-notlari

Title

Serdar Balcı

Ekzokrin ve Endokrin Pankreas Tümörleri

Dr. Serdar BALCI

PANKREATOBLASTOM

Pankreatoblastom

Solid büyüme paterni

Rozet-benzeri glandüler yapılar

Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology

PANKREAS EKZOKRIN TÜMÖRLERI

Pankreas Ekzokrin Tümörleri

Kistik neoplaziler

Pankreas kistlerinin %5-15’i neoplastik

Tüm pankreas neoplazilerinin <%5

Seröz Kistadenom

Robbins Basic Pathology

Pankreas kistik tümörlerinin %25’i

Küçük kistler, şeffaf açık sarı sıvı

Robbins Basic Pathology

Seröz Kistadenom

Glikojenden zengin küboidal hücreler

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Müsinöz Kistik Neoplazm

Robbins Basic Pathology

Müsinöz Kistik Neoplazm

%95’I kadınlarda

Genelde gövde ve kuyruk

Ağrısız, yavaş büyüyen kitle

Kistler kalın, akışkan olmayan müsin ile dolu

Robbins Basic Pathology

Müsinöz Kistik Neoplazm

Kistler kolumnar müsinöz epitelle döşeli, çevresinde over stromasına benzer bir stroma var

Robbins Basic Pathology

Müsinöz Kistik Neoplazm

Kistler kolumnar müsinöz epitelle döşeli, çevresinde over stromasına benzer bir stroma var

Robbins Basic Pathology

Müsinöz Kistik Neoplazm

Intraduktal Papiller Müsinöz Neoplazm (IPMN)

Pankreas başında lokalize belirgin papiller yapılar oluşturan, ana pankreatik duktusu genişleten tümör

Robbins Basic Pathology

Intraduktal Papiller Müsinöz Neoplazm (IPMN)

Müsin üreten intraduktal tümörler

Erkeklerde kadınlardan daha fazla

Sıklıkla pankreas başında lokalize

Ana pankreas kanalı ya da majör dal duktuslarında gelişir

Robbins Basic Pathology

Intraduktal Papiller Müsinöz Neoplazm (IPMN)

Papiller neoplazm ana duktusu tutumuş ve küçük duktüllere doğru yayılıyor

Robbins Basic Pathology

Intraduktal Papiller Müsinöz Neoplazm (IPMN)

Müsinöz kistik neoplazmlarda görülen stroma burada yok

Displazi, dereceler halinde var

İnvaziv tümörlerle ilişkili olabilir

2/3’ünde GNAS mutasyonu var

__ GNAS 20q13 de lokalize, G-protein alfa alt parçacığını kodluyor__

Robbins Basic Pathology

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Arşivi

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Arşivi

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Arşivi

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Arşivi

Pankreas Kanseri

http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx

Prekürsör lezyonlar:

İntraduktal papiller müsinöz neoplaziler

Müsinöz kistik neoplaziler

Pankreatik intraepitelyal neoplaziler (PanIN)

Multipl mutasyonların birikimi sıralamalarından daha önemli

KRAS

Nokta mutasyonu

En sık etkilenen onkogen

%80-90

SMAD4 TSG

%55 inaktif

TP53 TSG

50-70%

p16

En sık inaktif olan TSG

%95

GNAS ya da VHL mutasyonları duktal karsinomlarda tanımlanmış değil

Robbins Basic Pathology

Pankreatik intraepitelyal neoplazi, derece 3 (PanIN-3)

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

%60’ı pankreas başında

%15 gövde, %5 kuyruk

%20 tüm organda diffüz

Gri-beyaz, dağınık, düzensiz sınırlı kitle

Robbins Basic Pathology

Duktal adenokarsinom

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Diseases

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Orta az diferansiye adenokarsinom

Abortif tübüler yapılar ve hücre kümeleri

Agresif, derin invazyon gösteren büyüme

Yoğun stromal fibrozis

Organ içinde ve dışında belirgin perinöral invazyon

Lenfatik invazyon da sık

Robbins Basic Pathology

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Arşivi

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Arşivi

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Arşivi

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Arşivi

Daha az görülen varyantlar

Pankreas kanserinin klinik bulguları

PANKRETIK NÖROENDOKRIN TÜMÖRLER

Pankreatik Nöroendokrin Tümörler

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Endocr Pathol. 2014 Mar;25(1):65-79

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Arşivi

Endocr Pathol. 2014 Mar;25(1):65-79

İnsülinomlar

Beta hücre tümörleri

En sık PanNET

Whipple triadı

Düşük kan glukozu

Hipoglisemi belirti ve bulguları

Serum glukoz seviyesini yükseltince durumun düzelmesi

Bazen dev bir adacığa benzeyebilir

Regüler kord yapısını, ve hücrelerin dizilişi korunmuş

Malign tümörler bile anaplazi özellikleri göstermeyebilir, ve belirgin enkapsüle olabilirler

Ekstraselüler amiloid birikimi çoğu insülinomada görülür

Robbins Basic Pathology

Elektron mikroskopta insülinom granülleri, normal beta hücre hranüllerine benzer

Robbins Basic Pathology

Gastrinom

Yarıdan fazlası lokal invazif ve tanı anında metastatik

%25 olguda başka endokrin tümörler de var

MEN-1 ilişkili tümörler genelde multifokal

Sporadik tümörler genelde tek

Histolojik olarak belirgin anaplazi göstermezler

Endocr Pathol. 2014 Mar;25(1):65-79

Endocr Pathol. 2014 Mar;25(1):65-79

Endocr Pathol. 2014 Mar;25(1):65-79

Endocr Pathol. 2014 Mar;25(1):65-79

Endocr Pathol. 2014 Mar;25(1):65-79

Endocr Pathol. 2014 Mar;25(1):65-79

Endocr Pathol. 2014 Mar;25(1):65-79

Endocr Pathol. 2014 Mar;25(1):65-79

SOLID PSÖDOPAPILLER NEOPLAZM

Endocr Pathol. 2014 Mar;25(1):65-79

ASINER HÜCRELI KARSINOM

Asiner hücreli karsinom. Kesit yüzü solid ve nekrotik. Duktal tümörler gibi dezmoplazi yok

Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology

Asiner hücreli karsinom.

İyi diferansiye asiner gruplar yapıyor

Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology