patoloji-ders-notlari

Title

Serdar Balcı

Hücre Ölüm Mekanizmaları

Dr. Serdar BALCI

Wheater’s Basic Pathology: A Text, Atlas and Review of Histopathology , Fifth Edition

Wheater’s Basic Pathology: A Text, Atlas and Review of Histopathology , Fifth Edition

Cell necrosis Liver

Wheater’s Basic Pathology: A Text, Atlas and Review of Histopathology , Fifth Edition

Wheater’s Basic Pathology: A Text, Atlas and Review of Histopathology , Fifth Edition

Cell necrosis Renal cortex

SHRINKAGE/HYPERCHROMASIA

medicalschoolpathology.com

Core Pathology , Third Edition

APOPTOZ

Apoptoz (dağılma)

Bir hücre ölüm yolağı

Hücredeki enzimler aktifleştirilir

Enzimler hücrenin kendi DNA’sını ve iskeletini yıkar

Hücreden fragmanlar tomurcuklanarak ayrılır

Apoptoz

Apoptoz erken evre

Wheater’s Basic Pathology: A Text, Atlas and Review of Histopathology , Fifth Edition

Apoptoz geç evre

Wheater’s Basic Pathology: A Text, Atlas and Review of Histopathology , Fifth Edition

Apoptozu kontrol eden faktörler

Apoptoz nedenleri

Fizyolojik

Patolojik

Apoptozun fizyolojik nedenleri

DNA tamir edilemeyecek derecede hasarlı

Hücre, doku ve organizmadaki olası ileri hasarı engellemek için

Apoptozun patolojik nedenleri

Apoptozun patolojik nedenleri DNA hasarı

Apoptozun patolojik nedenleri Hatalı katlanan proteinler

Hatalı katlanan proteinler ER’de birikir

Apoptoz indüklenir

Apoptozun patolojik nedenleri Virüsler

Adenovirus ve HIV hücre ölümünü indükler

Viral hepatit, konak cevabı hücre ölümünü tetikler

Apoptozun patolojik nedenleri Patolojik atrofi

Kromatin yoğunlaşması ve kabalaşması

Karyoreksiz

DNA’nın nükleozom boyutunda parçalara ayrılması

Hücreler hızlıca büzüşür

Sitoplazmik tomurcuk oluşturur

Apoptotik cisimciklere parçalanır

Apoptotik cisimcikler:

Sitozol ve organel içeren membranla çevrili veziküller

Core Pathology , Third Edition

**Apoptoz mekanizması ** kaspaz **enzimleri ile ** iki yolakla __ olur__

**Apoptotik ve anti-apoptotik sinyaller arası ** denge __ vardır__

Mitokondriyal (İç) yolak

Mitokondriyal proteinler apoptozda merkezi bir rol oynar

Ölüm Reseptörü (Dış) Yolak

Ligand bağlanması

Hücre yüzeyinde reseptörlerin kümelenmesi

Sinyal iletim yolağının aktivasyonu

Kaspazların aktivasyonu

Fas ligand aktive T lenfositlerinin yüzeyinde bulunur

FLIP (kaspaz antagonisti) bu yolağı inhibe eder

Bazı virsüler FLIP homologları üreterek infekte ettikleri hücreleri hayatta tutmaya çalışırlar

Kaspazların aktivasyon ve fonksiyonları

Apoptotik cisimciklerin temizlenmesi

Membran hasarı yoktur

Hücre içeriği dışarıya sızmaz

İnflamatuar yanıt yoktur

Apoptoz ve nekroz birlikte olabilir

APOPTOZ ÖRNEKLERİ

Büyüme Faktörü Azalması

DNA Hasarı

Hatalı katlanan proteinlerin birikimi Endomplazmik Retikulum Stresi

Oto-reaktif hücrelerin apoptozu

Sitotoksik T-hücre ilişkili apoptoz

Nekroptoz

Hem nekroz hem de apoptozun özelliklerini içerir

TNFR1 ile RNA, DNA virüslerinin proteinlerinin ligasyonu ile tetiklenir

Kaspaz-bağımsız,

RIP1 ve RIP3 kompleksi

RIP1-RIP3 sinyali mitokondrial ATP üretimini azaltır

Reaktif Oksijen ürünleri üretilir

Lizozomal membranlar geçirgen hale gelir

Hücre şişmesi ve membran hasarı

Hücre içeriğinin salınımı inflamatuar reaksiyonu tetikler

Piroptoz

OTOFAJİ

Otofaji: kendini yeme

Organeller ve sitozolün bir kısmı otofajik vakuol içinde biriktirilir

Vakuol lizozomla birleştirilerek otofagolizozom oluşturulur

Lizozomal enzimler selüler ögeleri parçalar ve sindirilir

Otofaji, hücre ölümünü de apoptozla indükler