patoloji-ders-notlari

Title

Serdar Balcı

İnce Barsak, Kolon ve Appendiks Patolojisi

Dr. Serdar BALCI

Barsaklar

BARSAK OBSTRÜKSIYONU

Barsak Obstrüksiyonu

Robbins Basic Pathology

Intussusception - İnvajinasyon

Peristalsis nedeniyle bir barsak segmenti ve mezenteri diğerinin içine girer

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Intussusception - İnvajinasyon

Teleskop şeklinde içeri giren segment

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Volvulus

Barsak loopu mezenteri etrafında tümüyle dönmesi

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

HIRSCHSPRUNG HASTALIĞI

Hirschsprung Hastalığı

1:5000 canlı doğum

Kolon inervasyonunda konjenital defekt

İzole olabilir, diğer gelişim anomalileri ile birlikte olabilir

Erkeklerde sık, kızlarda hastalık daha belirgin

Kardeşte varsa hastalık riski artıyor

Yenidoğanlarda doğum sonrası mekonyum gelmemesi

Obstürktif kabızlık

Enterokolit, sıvı elektrolit dengesizliği, perforasyon, peritonit

Aganglionik segmentin cerrahirezeksiyonu ve normal kolonun rektuma anastomozu

Hirschsprung Hastalığı Konjenital aganglionik megakolon

Robbins Basic Pathology

ABDOMINAL HERNI

Abdominal Herni

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

İSKEMIK BARSAK HASTALIĞI

İskemik Barsak Hastalığı

Akut veya kronik hipoperfüzyona sekonder

Akut vasküler obstrüksiyon

Nekrotik ince barsak segmenti

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Canlı ve ölü doku arasındaki keskin geçiş

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Multifokal mukozal hemorajik enfarktlar

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Çekumda transmural enfarkt

Sarı renkli eksuda

Nekroitk mor-kırmızı mukoza

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Sınır çizgileri etrafında daha sık görülse de hemen heryerde görülebilir

Segmental ve yama tarzı dağılım

Mukoza kanamalı ve çoğu zaman ülsere

Ödem mukozada, submukoza ve muskularis proriada görülebilir

Yayın mukozal ve submukozal kanama ve nekroz

Serozal kanama ve serozit genelde görülmez

Atrofi ve yüzey epitelde dökülme

Kriptlerde proliferasyon artışı

Akut iskemide ilk başta inflamatuar infiltrasyon yok

Reperfüzyon sonrasındaki saatler içinde nötrofiller gelir

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Radyasyon enterekoliti

Epitelyal hasar

Vasküler hasar belirgindir, ve iskemik hasara benzer bulgulara neden olur

Stromada belirgin bizar “radyasyon fibroblastları” görülür

Nekrotizan enterokolit

İnce ve kalın barsakların akut bir hastalığı

Transmural nekroz

Yenideoğanların en sık akkiz GIS acili

Prematür, düşük doğum ağırlığı olanlarda

Oral beslenme başladığında ortaya çıkar

Patogenezinde iskemik hasarın etken olduğu düşünülür

Anjiodisplazi

DIVERTIKÜLIT

Divertikülit

Küçük, kap şeklinde çıkıntılar

0.5- 1 cm

Taeniae coli hizasında dizilenme

Robbins Basic Pathology

İnce bir duvar

-düzleşmiş, atrofik mukoza

-basık submukoza

-silinmiş veya ortadan kalkmış m.propria

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Diverticulitis

Meckel Divertikülü

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

HEMOROID

Hemoroid

APPENDIKS

Akut Appendisit

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Tuberculous peritonitis

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas