patoloji-ders-notlari

Title

Serdar Balcı

Inflamatuar Barsak Hastalıkları

Dr. Serdar BALCI

İnflamatuar Barsak Hastalığı (IBH)

Kronik hastalık

Uygunsuz mukozal immün yanıt

Crohn hastalığı

Ülseratif Kolit

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

IBH

IBH nedenleri hala belirsiz

İntestinal mikroplarla uygunsuz interaksiyon

İntestinal epitelyal disfonksiyon

Aberan mukozal immün yanıt

Genetik

Mukozal immün cevap

UC belirgin TH2 hücreleri

Mukozal IL-13 yapımı UC ve CD artmış

IL-10 geni ve IL-10 reseptör genindeki polimorfizmler UC ile ilişkili, CD ile ilişkili değil

Epitelyal defekt

Mikrobiyal içerik

Robbins Basic Pathology

Crohn Hastalığı

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Early lesion of the ileum showing hyperemia and focal ulceration

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Chronic lesion involving the ileum

Sharp demarcation between the normal area on the right and the involved area on the left

Narrowing of the lumen, thickening of the intestinal wall, and coarsely textured (“cobblestone”) mucosa with fissures

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Belirgin transmural hastalık

Mezenterik yağ serozal yüzeyde birikim gösterir

Robbins Basic Pathology

Aktif Crohn Hastalığı

Belirgin nötrofilik infiltrasyon ve kript epitel hasarı

Kript absesi

Kript hasarı

Ülser sıktır

Ülsere ve normal mukoza arasında ani geçiş

Tekrarlayan hasar ve tamir

-normal mukoza yapısının bozulması

-düzgün sıralı paralel kriptler yerine dallanan yapılar gösteren düzensiz kriptler

Robbins Basic Pathology

Crohn Hastalığı

Nonkazeifiye granülomlar

-Crohn’un karakteristik bulgusu

-%35 olguda görülür

-Aktif alanlarda veya tutulmayan alanlarda görülebilir

Robbins Basic Pathology

Nonkazeifiye granülomlar

-intestinal duvarın herhangi bir yerinde

-Kütenöz granülomlar

–nodül oşuştururlar

–Yanlış adlandırma: Metastatik Crohn Hastalığı

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Ülseratif Kolit

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Pankolit: Tüm kolonun tutulumu

Sol: Çekumda aktif hastalık, kırmızı granüler mukoza

Sağ: Distalde düzgün, atrofik mukoza

Robbins Basic Pathology

Distal kolonda geniş tabanlı ülserasyonlar

Psödopolip

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Geniş tabanlı ülser

Hastalıklı ve normal dokuda geçiş ani

Robbins Basic Pathology

Histolojik Bulgular

Robbins Basic Pathology

Ülseratif Kolit

Tekrarlayan hastalık

Kanlı ishal atakları

Kolektomi ile intestinal hastalık tedavi edilir, ekstraintestinal bulgular kalır

Indeterminate Kolit

UC ve CD ayırt edilemediği durumlarda

IBH %10’u

Kolit ilişkili neoplazi

8-10 yıl sonra neoplazi riski bariz artar → tarama programı

Pankolit olgularında risk daha yüksek

Rekürrensi sık, şiddetli hastalıklarda risk fazla

Sklerozan kolanjitin eşlik ettiği olgularda tarama hemen başlanmalı