patoloji-ders-notlari

Title

Serdar Balcı

Kanserin Başlıca Özellikleri-2, Metastaz

Dr. Serdar BALCI

SÜREGIDEN BIR ANJIOGENEZ OLUŞUMU

Tümör Damarları

Vaskülarizasyonun tümör üzerindeki etkisi

Anjiogenezdeki faktörler

Production of Factors in Angiogenesis

Normoksi

HIF-1α, hücrenin VEGF sentezini uyarır

HIF-1α sürekli üretilir

von Hippel–Lindau protein (VHL) proteini HIF-1α’ya bağlanır

Ubikinizasyon

HIF-1α yıkılır

Normal durumda VEGF sentezlenmez

Hipoksi

Tümör kritik bir boyuta ulaştığında olur

Oksijen yokluğunda VHL, HIF-1α’yı tespit edemez

HIF-1α yıkılmaz

HIF-1α nükleusa geçer

VEGF genini uyarır, sentez artar

Anjiogenez oluşur

Anjiogenez inhibitörleri (Anti-VEGF antibody) tedavide kullanılmaktadır

von Hippel–Lindau (VHL) sendromu

INVAZYON VE METASTAZ KABILIYETI

Metastatik Yol

Lokal invazyon

Kan ve lenf damarlarına geçiş, intravazasyon

Damar içinde yolculuk

Ekstravazasyon

Mikrometastaz oluşumu

Makroskopik tümör oluşumu

Robbins Basic Pathology

Ekstraselüler Matriksin İnvazyonu

Robbins Basic Pathology

Epitel bazal membranın invazyonu

Tümör hücrelerinin gevşemesi

Yıkım

Ekstraselüler matrikse tutunma

Hareket

Robbins Basic Pathology

E-cadherin kaybı tek hücre infiltrasyonu paternine neden olur

Lobular Meme Karsinomu

Midenin diffüz infiltratif, poorly-cohesive adenokarsinomu

Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology

##

Vasküler yayılım ve uzak organlara yerleşme (homing)

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

**Figure 14.5c ** _ The Biology of Cancer_ __ (© Garland Science 2007)__

Robbins Basic Pathology

SNAIL ve TWIST

**Figure 14.14b ** _ The Biology of Cancer_ __ (© Garland Science 2007)__

**Figure 14.19b ** _ The Biology of Cancer_ __ (© Garland Science 2007)__

Robbins Basic Pathology

**Figure 14.2a ** _ The Biology of Cancer_ __ (© Garland Science 2007)__

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

**Figure 14.9 ** _ The Biology of Cancer_ __ (© Garland Science 2007)__

Robbins Basic Pathology

Homing - Organ tropizmi

Metastazlar genelde vasküler yolla uyumlu alanlara olur

İskelet kası çok kanlanmasına rağmen metastazların sık görüldüğü bir yer değil

Tümör hücrelerindeki adhezyon molekülleri ile hedef organ endotellerindeki ligandlar uyumlu ise metastaz oraya olur

Kemokinler ve reseptörleri de bu duruma etkendir

Meme kanseri kemokin reseptörleri eksprese ederler CXCR4 and CCR7

Bu reseptörlerin ligandları (chemokines CXCL12 and CCL21) memenin sık metastaz yaptığı organlarda görülür

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Robbins and Cotran’s Pathological Basis of Diseases

Metastasis-to-metastasis seeding

occurs either by a linear or by a branching

pattern of spread

Nature. 2015 Apr 16;520(7547):353-7

ENERJI METABOLIZMASININ YENIDEN DÜZENLENMESI

O2 metabolizması

##

http://www.youtube.com/watch?v=kYmLQP2M-qo

Trisiklik karbon siklusundaki defektler

Izositrat dehidrogenaz mutasyonları yan ürünlerin birikimine neden olur

SSS tümörlerindeki yakın tarihli en önemli değişiklik

Cancer Cell. 2010 Jan 19;17(1):7-9

Suksinat dehidrogenaz

Paragangliom

Fumarat hidrataz

Böbrek tümörleri

Oncogene (2006) 25, 4675–4682

IMMÜN SISTEMDEN KAÇIŞ

İmmün Sistemden kaçış

Çoğu tümör immünkompetan kişilerde ortaya çıkar

İmmün sistem tümör hücrelerini tanıyamıyor

Tümör immünolojisi ve tümöre karşı konak cevabı

GENOMIK INSTABILITE

DNA tamiri

Herediter nonpolipozis kolorektal karsinom sendromu

Ailesel çekum ve proksimal kolon karsinomları

DNA mismatch tamirinde defekt

DNA çoğaldıktan sonra bu proteinler uyumsuz eşleşmeleri tespit eder

Yokluğunda hatalar artarak birikir

Mikrosatellit instabilite (MSI) meydana gelir

Xeroderma Pigmentosum

Güneşin UV ışıkları primidinlerde çapraz bağ oluşturur

Normal DNA çoğalması engellenir

Bu mekanizmanın kalıtsal kaybında çok sayıda deri tümörleri görülür

Diseases with Defects in DNA Repair by Homologous Recombination

Autosomal recessive

Hypersensitivity to other DNA-damaging agents

Ionizing radiation (in Bloom syndrome and ataxia-telangiectasia)

DNA cross-linking agents, such as nitrogen mustard (in Fanconi anemia)

BRCA1 ve BRCA2

Herediter ve sporadik meme ve over tümörlerinde kaybı görülen DNA tamir genleri

BRCA1 and BRCA2

**Genes involved in homologous recombination DNA repair pathway **

Hereditary breast cancer

Women with BRCA1 mutations higher risk of epithelial ovarian cancers, and men have a slightly higher risk of prostate cancer

Mutations in the BRCA2 gene increase the risk of breast cancer in both men and women, as well as cancer of the ovary, prostate, pancreas, bile ducts, stomach, melanocytes, and B lymphocytes

Cancers Resulting From Mutations Induced by Regulated Genomic Instability: Lymphoid Neoplasms

A special type of DNA damage plays a central role in the pathogenesis of tumors of B and T lymphocytes. As described earlier, adaptive immunity relies on the ability of B and T cells to diversify their antigen receptor genes. Early B and T cells both express a pair of gene products, RAG1 and RAG2, that carry out V(D)J segment recombination, permitting the assembling of functional antigen receptor genes. In addition, after encountering antigen, mature B cells express a specialized enzyme called activation-induced cytosine deaminase (AID), which catalyzes both immunoglobulin gene class switch recombination and somatic hypermutation

TÜMÖRÜ DESTEKLEYEN INFLAMASYON

İnflamasyon, Dost mu Düşman mı?

Spesifik Özellikler için Spesifik İlaçlar Hedefe Yönelik Tedavi

Robbins Basic Pathology