patoloji-ders-notlari

Title

Serdar Balcı

Karaciğer Sirozu ve Karaciğer Tümörleri

Dr. Serdar BALCI

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Siroz

Hepatosit ölümü

Ekstraselüler matriks birikimi

Vasküler reorganizasyon

Hasarlı hepatositler, Kupffer hücreleri veya sinüzoidal endotellerden salınan

Rekatif oksijen radikalleri, büyüme faktörleri, sitokinlar TNF, IL-1, lenfokinler

Perisinüzoidal stellat hücreleri kative eder

Büyüme faktörü, sitokin, kemokin ve transforming growth factor-β (TGF-β) üretirler

Stellat hücreler çoğalır ve kollojen sentezlerler

Portal fibroblastlar da katılır

Geç dönemlerde bile, etken ortadan kalkarsa, reorganizasyon ve siroz regresyonu mümkün

Robbins Basic Pathology

types I and III collagen and other ECM components

Robbins Basic Pathology

Portal Hipertansiyon

Assit

Portosistemik şant

Splenomegali

Hepatorenal sendrom

Portopulmoner hipertansiyon

Hepatopulmoner sendrom

Robbins Basic Pathology

TÜMÖRLER VE HEPATIK NODÜLLER

Tümörler ve hepatik nodüller

BENIGN TÜMÖRLER

Von Meyenburg complex

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Fokal nodüler hiperplazi

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Hepatik Adenom

Benign hepatoselüler neoplazm

Doğurganlık çağındaki kadınlarda

Oral kontraseptif kullanımı

Iyi sınırlı, kapsülsüz

Soluk, sarı-krem, safra renginde

30 cm’e kadar

Hepatic adenoma.

Robbins Basic Pathology

B: Photomicrograph showing adenoma, with cords of normal-appearing hepatocytes, absence of portal tracts, and prominent neovascularization (asterisks). A large zone of infarcted tumor is present.

Robbins Basic Pathology

Hepatik Adenom Tipleri

HEPATOSELÜLER KARSINOM PREKÜRSÖRLERI

Hepatoselüler karsinom prekürsörleri

Büyük hücreli değişim

Dağınık hepatositlerde

Periportal veya periseptal alanlarda

Normal hepatositlerden iri

Pleomorfik, multipl nükleus

A: Large cell change. Very large hepatocytes with very large, often atypical nuclei are scattered among normal-size hepatocytes with round, typical nuclei.

Robbins Basic Pathology

Küçük hücreli değişim

Normal hepatositlerden küçük

Normal boyda, hiperkromatik, oval angüle nüklesu

Hepatik lobülün herhangi bir yerinde

Belli belirsin nodüller oluşturur

Premalign olarak kabul ediliyor

**B: Small cell change (SCC). Normal-appearing hepatocytes are in the lower right corner. SCC is indicated by smaller than normal hepatocytes with thickened liver cell plates, and high nuclear : cytoplasmic **

Robbins Basic Pathology

Displastik nodüller

Kronik karaciğer hastalığından HCC gelişimindeki majör yolak

Sirotik nodüller 0,3-0,8 cm

Displastik nodüller genelde 1-2 cm

Yüksek malignite riski

Malign subnodülleri olabilir

A: Hepatitis C–related cirrhosis with a distinctively large nodule (arrows). Nodule-in-nodule growth in this dysplastic nodule suggests a high grade lesion.

Robbins Basic Pathology

B: Histologically the region within the box in A shows a well-differentiated hepatocellular carcinoma (HCC) (right side) and a subnodule of moderately differentiated HCC within it (center, left).

Robbins Basic Pathology

HEPATOSELÜLER KARSINOM

Hepatoselüler karsinom

Matür hepatosit ya da kök hücrelerinden

Makroskopik

Tek, iri tümör

Multifokal değişik boyutta

Diffüz infiltratif, tüm karaciğer, sirotik zemine yayılır

sarı-beyaz, safra renginde, kanamalı, nekrotik

Vasküler invazyona yatkınlık

Yaygın intrahepatik metastaz

Portal vene uzanım, vena kavaya, sağ kalbe uzanım

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

İyi diferansiye, hepatosit kordon, trabekül ve glandları

Az diferansiye, iri çok çekirdekli anaplastik dev hücreler

Sitoplazmada safra globülleri, hücreler arasında psödokanaliküllerde

Mallory cisimciğine benzer asidofilik hyalin inklüzyonlar

Az stroma, yumuşak kıvamı var

Robbins Basic Pathology

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Fibrolamellar HCC

Genç yetişkin erkek ve kadınlar (20-40 yaş)

Siroz ya da diğer risk faktörleri ile ilişkisi yok

Fibröz bantların içinden geçtiği bir tümör

Yüzeyel olarak FNH benzer

Bu varyantta prognoz diğerlerine göre daha iyi

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas