patoloji-ders-notlari

Title

Serdar Balcı

Karaciğerin Vasküler ve Kolestatik Hastalıkları

Dr. Serdar BALCI

KOLESTATIK KARACIĞER HASTALIKLARI

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Robbins Basic Pathology

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Kolestatik Karaciğer Hastalıkları

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Neonatal kolestaz

Neonatal Cholestasis

Sepsis kolestazı

Sepsis kolestazı Kanaliküler kolestaz

Sentrilobüler alanda safra tıkaçları

Aktive Kupffer hücreleri

Hafif portal inflamasyon

Hepatosit nekrozu minimal ya da yok

Robbins Basic Pathology

Sepsis kolestazı Duktülerkolestaz

Hering kanalları ve safra duktüllerinde birikim

Bilier obstrüksiyon bulgusu değil

Septik şoka eşlik eder

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Pirimer Bilier Siroz

Kronik, progresif, fatal kolestatik hastalık

İntrahepatik safra kannalrının destrüksiyonu

Portal inflamasyon ve skar

Siroz ve karaciğer yetmezliği

Küçük, orta boy intrahepatik safra kanallarının nonsüpüratif destrüksiyonu

Orta yaş, kadın, 40-50 yaş pik

Otoantikorlar

Lenfositik ve plazmasitik reaksiyon

Granülom olabilir (florid duct lesion)

Duktopeni

Duktüler reaksiyon, proliferasyon

Periportal parankimde inflamasyon ve nekroz

Portoportal septal fibrozis

Hafif interfaz ve lobüler hepatit

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Primary biliary cirrhosis, end stage. This sagittal section demonstrates liver enlargement, nodularity indicative of cirrhosis, and green discoloration due to cholestasis

Robbins Basic Pathology

Primer sklerozan kolanjit

Kronik kolestatik

Progresif fibrozis, her boyuttaki ekstra ve intrahepatik safra hasarı

Yamasal dağılım

Kolanjiografide izlenen tespih gibi striktüre ve normal alan varlığı

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Robbins Basic Pathology

İlaç Toksin ilişkili kolestaz

DOLAŞIM BOZUKLUKLARI

Robbins Basic Pathology

Karaciğere kan gelişindeki bozukluklar

Hepatik arter akımı

Karaciğerde enfarkt

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Acute centrilobular hemorrhage and necrosis

Shock from acute blood loss or sepsis causes centrilobular hemorrhage and necrosis

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Portal ven obstrüksiyonu ve tromboz

Karaciğerden kan geçişinde bozukluklar

Siroz

Orak hücreli anemi

Dissemine intravasküler koagülasyon

Eklempsi

Pasif konjesyon ve sentrilobüler nekroz

http://www.pathguy.com/lectures/nutmeg3.jpg

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Hepatik ven çıkış obstrüksiyonu

Hepatik ven trombozu (Budd-Chiari Sendromu)

Robbins Basic Pathology

Cholestasis and hepatic vein thrombosis (Budd-Chiari syndrome)

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Sinüzoidal obstrüksiyon sendromu

Venooklüzif hastalık

Sinüzoidal endotele toksik hasar

Hasarlı endotel dökülür ve tromboza neden olur

Disse aralığına geçen eritroistler, stellat hücreleri uyarır, hepatik ven terminal dallarında fibrozis

Robbins Basic Pathology