patoloji-ders-notlari

Title

Serdar Balcı

Patoloji Laboratuvarı Nasıl Çalışır?

Dr. Serdar BALCI

Patoloji çığlığı

Spesmen tipleri, biyopsi

Spesmen tipleri, sitoloji

MAKROSKOPİ

Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology

Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology

LABORATUVAR

#

MİKROSKOPİ

http://reni.item.fraunhofer.de/reni/public/icons/panel.jpg

OTOPSİ

FROZEN

http://i1.ytimg.com/vi/QEPMRAzBfEg/hqdefault.jpg

ÖZEL TEKNİKLER

HİSTOKİMYA

ENZİM HİSTOKİMYASI

Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology

İMMÜNOHİSTOKİMYA

Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology

Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology

İMMÜNOFLORESAN

İN-SİTU HİBRİDİZASYON

Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology

Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology

#

Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology

MOLEKÜLER TEKNİKLER

#

Patoloji Arşivi

Parafin blok arşivi

Preperatlar

Raporlar

http://utnews.utoledo.edu/wp-content/uploads/2013/12/plastination-museum-overview-by-Dan.jpg

http://www.mcmurraystern.com/wp-content/uploads/2013/02/Pathology-Slide-and-Block-Storage-on-Powered-Mobile-Storage-System1.jpg

http://wwwdelivery.superstock.com/WI/223/1895/PreviewComp/SuperStock_1895-47652.jpg

http://az29926.vo.msecnd.net/content/media/storage-shelving-hospital-storage-orlando-fl-101220132224194698-640.jpg

Patoloğun ürünü rapordur

Makroskopi

Mikroskopi

Tanı

Sinoptik/ Şablon Rapor

Prognostic, Prediktif, Terapötik belirteçler

Yorumlar

Moleküler sonuçlar

Öneriler, Tavsiyeler

Klinisyenle iletişim

Raporla

Klinikopatolojik toplantılarla

Hastalarla iletişim

mybiopsy.org

Konsültasyon

İstenirse bir patoloğun değerlendiridiği örnek başka bir patolog tarafından yeniden incelenebilir

Hasta tedavisi için

Araştırmalar için

Cerrahın hatasını toprak örter, patoloğun hatası arşivde bekler

Telepatoloji

http://realtimetelepathology.com/wp-content/uploads/2012/12/Realtime-Basic-System-620x361.jpg

Dijital Patoloji ve Sanal Preperatlar

http://sharedresources.fhcrc.org/sites/default/files/u8/AperioFL400.jpg

http://rosaicollection.org/