patoloji-ders-notlari

Title

Serdar Balcı

Patoloji’ye Giriş

Dr. Serdar BALCI

https://sites.google.com/view/drserdarbalci/ https://www.serdarbalci.com/

Patoloji ne demektir?

Bilim (logos)

Hastalık (pathos)

Basit tercümesiyle patoloji, hastalık bilimidir.

Patoloji

Patolojinin araçları

Patoloji nedeni, nasılı açıklamaya çalışır

İncelenen dokuda mikroorganizma var mı?

Belli hastalıklarda mikroorganizmalar tarafından oluşturulan morfolojik değişiklikler özgün müdür?

Bir hastanın –adli olaylarda- kurbanın ölümüne neden olan şey nedir?

Ölüm sırasında hangi mekanizma rol oynamıştır?

Hangi hastalığın ne kadar sağkalımı vardır?

Hastalıkların alt gruplarında sağkalım değişir mi?

Patoloji bir köprüdür

Temel ve klinik bilimler arasındaki köprü

Tüm tıbbi bilimler için bilimsel temel oluşturur

“Kanıta dayalı tıp” kavramını duyan var mı?

Sonra da kliniklere başlayacaksınız

Gelecek yıl her sistemin patolojisini ayrı ayrı inceleyeceğiz

Genel patolojiyi anlamak için tıbbi bilimlerin köklerini bilmeniz lazım

Genel Patoloji

Sistemik Patoloji

Hastalıkların türleri

Underwood’s Pathology: A Clinical Approach , Sixth Edition

Underwood’s Pathology: A Clinical Approach , Sixth Edition

Patolojinin çalışma alanları

Etiyoloji

Patogenez

Moleküler ve morfolojik değişiklikler

Fonksiyonel bozukluklar ve klinik bulguları

Etiyoloji (Hastalık neden olur?)

Hastalığın kökeni

Altta yatan nedenler ve değişikliğe neden olan faktörler

Etiyoloji ya da Nedenler

Nedenler ve Risk Faktörleri

Rb proteininin fonksiyonundaki değişiklikler serviks kanserine neden olur

HPV, Rb fonksiyonundaki değişikliklere neden olur

Sigara içmek serviks kanseri için bir risk faktörüdür

Bir hastalık için bir etiyoloji mi?

Genetik geçmiş (yatkınlık) + çevresel etkenler

Wheater’s Basic Pathology: A Text, Atlas and Review of Histopathology , Fifth Edition

Patogenez (Hastalıklar nasıl oluşur?)

Hastalığın oluşumundaki basamaklar

Etiyolojik faktörler hücresel ve moleküler değişiklikleri nasıl tetikler

Bu değişiklikler özgün fonksiyonel ve yapısal değişikliklere nasıl neden olur

Patogenez

Hastalıklar basamaklarla oluşur

Figure 10-19, 10-20 from Robbins

Sequence of events in cystic fibrosis and various clinical manifestations

Kanser çok basamaklı bir süreçtir

Figure 17-49 from Robbins

Sequence of events in adenoma carcinoma sequence of colon cancers

Moleküler ve Morfolojik Değişiklikler

Stevens, Alan, MB BS, FRCPath - Core Pathology

Patoloji ve Epidemiyoloji

Kanser kayıt sistemlerinde

**SEER, Globocan, ICD, SNOMED … **

Modern patolojinin kurucusu Dr.Virchow aynı zamanda halk sağlığına önem veren bir hekim ve belediyede çalışan aktif bir politikacıydı

Tanısal Patoloji

Wheater’s Basic Pathology: A Text, Atlas and Review of Histopathology , Fifth Edition

Makroskopik inceleme

Mikroskopi

Sitoloji

Meme kanserinden yapılan bir aspirasyona ait örnek

İmmünohistokimya

Wheater’s Basic Pathology: A Text, Atlas and Review of Histopathology , Fifth Edition

Fonksiyonel bozukluklar ve Klinik Bulgular

Genetik

Biyokimyasal

Yapısal değişiklikler

Fonksiyonel bozukluklar

Klinik özellikler

Klinik gidiş

Klinik sonuç

Patolog kimdir?

Patolojiyle uğraşan ve bu yolla hayatını kazanan kişi

Hastalıkları kataloglayana patolog denir

Türkiye’de nasıl patolog olunur?

Tıp Fakültesi

Merkezi TUS sınavı

4 yıl süren asistanlık

Farklı patologlar var mı?

Anatomik patolog

Klinik patolog

Moleküler patolog

Veteriner patolog

Alt bilim dalları var mı?

Sitopatoloji

Dermatopatoloji

Nöropatoloji

Hematopatoloji

GI patoloji

Cerahi patoloji

Moleküler patoloji

….

Bu derste neler yapacağız?

Teorik dersler

Laboratuvar

Sınav nasıl olacak?

Komite sınavları

Laboratuvar sınavları

Ders notları

Laboratuvar

Ders notlarının bir versiyonunu alacaksınız

Patolojiye nasıl çalışalım?

Temel tıbbın kitapları

Patolojinin kitapları

**1) Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease **

Kumar, Abbas, Aster. Saunders ISBN-10: 1416031219

2) Rubin’s Pathology: Clinicopathologic Foundations of Medicine

Rubin, Strayer, Rubin. Lippincott Williams & Wilkins ISBN-10: 1605479683

3)Pathology: The Big Picture

Kemp, Burns, Brown. McGraw-Hill Medical ISBN-10: 0071477489

4) Board Review Series Pathology

Schneider, Szanto. Lippincott Williams & Wilkins ISBN-10: 0781779413

5) Pathology Secrets

Damjanov. Mosby ISBN-10: 1560536225

6) Robbins and Cotran Atlas of Pathology

Klatt. Saunders ISBN-10: 1437701701

7) Robbins and Cotran Review of Pathology

Klatt, Kumar. Saunders ISBN-10: 1416049304

8) Atlas of Histopathology

Damjanov. JP Medical Publishers ISBN: 9789350251881

9) Temel Patoloji

Mocan Kuzey, Özdamar, Zergeroğlu. Güneş Kitabevi ISBN: 9752771041

Herhangi bir kitabı almanızı şart koşmuyoruz. Bunlar şimdiki ya da ilerideki çalışmalarınız için önerilen kitaplardan.

Tıp sürekli değişiyor, kitaplardaki trend ve moda da sürekli değişiyor

Bazı web sayfaları

http://www.pathguy.com/

http://www.medicalschoolpathology.com/

http://www.turkpath.org.tr/

http://www.ankarapatoloji.org/

http://uscap.org/

Rudolf Virchow

Hastalıkların temeli vücuttaki en küçük yaşayan birimde başlar, hücre tüm hastalıkların temelidir

Ludwig, Handbook of Autopsy Practice, Humana Press

Ev ödevi

2 Türk patoloğunu öğrenin

Hamdi Suat Aknar, __ Kamile Şevki Mutlu__

Patoloji’ye Giriş

Dr. Serdar BALCI

Patoloji ne demektir?

Bilim (logos)

Hastalık (pathos)

Basit tercümesiyle patoloji, hastalık bilimidir.

Patoloji

Patolojinin araçları

Patoloji nedeni, nasılı açıklamaya çalışır

İncelenen dokuda mikroorganizma var mı?

Belli hastalıklarda mikroorganizmalar tarafından oluşturulan morfolojik değişiklikler özgün müdür?

Bir hastanın –adli olaylarda- kurbanın ölümüne neden olan şey nedir?

Ölüm sırasında hangi mekanizma rol oynamıştır?

Hangi hastalığın ne kadar sağkalımı vardır?

Hastalıkların alt gruplarında sağkalım değişir mi?

Patoloji bir köprüdür

Temel ve klinik bilimler arasındaki köprü

Tüm tıbbi bilimler için bilimsel temel oluşturur

“Kanıta dayalı tıp” kavramını duyan var mı?

Sonra da kliniklere başlayacaksınız

Gelecek yıl her sistemin patolojisini ayrı ayrı inceleyeceğiz

Genel patolojiyi anlamak için tıbbi bilimlerin köklerini bilmeniz lazım

Genel Patoloji

Sistemik Patoloji

Hastalıkların türleri

Underwood’s Pathology: A Clinical Approach , Sixth Edition

Underwood’s Pathology: A Clinical Approach , Sixth Edition

Patolojinin çalışma alanları

Etiyoloji

Patogenez

Moleküler ve morfolojik değişiklikler

Fonksiyonel bozukluklar ve klinik bulguları

Etiyoloji (Hastalık neden olur?)

Hastalığın kökeni

Altta yatan nedenler ve değişikliğe neden olan faktörler

Etiyoloji ya da Nedenler

Nedenler ve Risk Faktörleri

Rb proteininin fonksiyonundaki değişiklikler serviks kanserine neden olur

HPV, Rb fonksiyonundaki değişikliklere neden olur

Sigara içmek serviks kanseri için bir risk faktörüdür

Bir hastalık için bir etiyoloji mi?

Genetik geçmiş (yatkınlık) + çevresel etkenler

Wheater’s Basic Pathology: A Text, Atlas and Review of Histopathology , Fifth Edition

Patogenez (Hastalıklar nasıl oluşur?)

Hastalığın oluşumundaki basamaklar

Etiyolojik faktörler hücresel ve moleküler değişiklikleri nasıl tetikler

Bu değişiklikler özgün fonksiyonel ve yapısal değişikliklere nasıl neden olur

Patogenez

Hastalıklar basamaklarla oluşur

Figure 10-19, 10-20 from Robbins

Sequence of events in cystic fibrosis and various clinical manifestations

Kanser çok basamaklı bir süreçtir

Figure 17-49 from Robbins

Sequence of events in adenoma carcinoma sequence of colon cancers

Moleküler ve Morfolojik Değişiklikler

Stevens, Alan, MB BS, FRCPath - Core Pathology

Patoloji ve Epidemiyoloji

Kanser kayıt sistemlerinde

**SEER, Globocan, ICD, SNOMED … **

Modern patolojinin kurucusu Dr.Virchow aynı zamanda halk sağlığına önem veren bir hekim ve belediyede çalışan aktif bir politikacıydı

Tanısal Patoloji

Wheater’s Basic Pathology: A Text, Atlas and Review of Histopathology , Fifth Edition

Makroskopik inceleme

Mikroskopi

Sitoloji

Meme kanserinden yapılan bir aspirasyona ait örnek

İmmünohistokimya

Wheater’s Basic Pathology: A Text, Atlas and Review of Histopathology , Fifth Edition

Fonksiyonel bozukluklar ve Klinik Bulgular

Genetik

Biyokimyasal

Yapısal değişiklikler

Fonksiyonel bozukluklar

Klinik özellikler

Klinik gidiş

Klinik sonuç

Patolog kimdir?

Patolojiyle uğraşan ve bu yolla hayatını kazanan kişi

Hastalıkları kataloglayana patolog denir

Türkiye’de nasıl patolog olunur?

Tıp Fakültesi

Merkezi TUS sınavı

4 yıl süren asistanlık

Farklı patologlar var mı?

Anatomik patolog

Klinik patolog

Moleküler patolog

Veteriner patolog

Alt bilim dalları var mı?

Sitopatoloji

Dermatopatoloji

Nöropatoloji

Hematopatoloji

GI patoloji

Cerahi patoloji

Moleküler patoloji

….

Bu derste neler yapacağız?

Teorik dersler

Laboratuvar

Sınav nasıl olacak?

Komite sınavları

Laboratuvar sınavları

Ders notları

Laboratuvar

Ders notlarının bir versiyonunu alacaksınız

Patolojiye nasıl çalışalım?

Temel tıbbın kitapları

Patolojinin kitapları

**1) Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease **

Kumar, Abbas, Aster. Saunders ISBN-10: 1416031219

2) Rubin’s Pathology: Clinicopathologic Foundations of Medicine

Rubin, Strayer, Rubin. Lippincott Williams & Wilkins ISBN-10: 1605479683

3)Pathology: The Big Picture

Kemp, Burns, Brown. McGraw-Hill Medical ISBN-10: 0071477489

4) Board Review Series Pathology

Schneider, Szanto. Lippincott Williams & Wilkins ISBN-10: 0781779413

5) Pathology Secrets

Damjanov. Mosby ISBN-10: 1560536225

6) Robbins and Cotran Atlas of Pathology

Klatt. Saunders ISBN-10: 1437701701

7) Robbins and Cotran Review of Pathology

Klatt, Kumar. Saunders ISBN-10: 1416049304

8) Atlas of Histopathology

Damjanov. JP Medical Publishers ISBN: 9789350251881

9) Temel Patoloji

Mocan Kuzey, Özdamar, Zergeroğlu. Güneş Kitabevi ISBN: 9752771041

Herhangi bir kitabı almanızı şart koşmuyoruz. Bunlar şimdiki ya da ilerideki çalışmalarınız için önerilen kitaplardan.

Tıp sürekli değişiyor, kitaplardaki trend ve moda da sürekli değişiyor

Bazı web sayfaları

http://www.pathguy.com/

http://www.medicalschoolpathology.com/

http://www.turkpath.org.tr/

http://www.ankarapatoloji.org/

http://uscap.org/

Rudolf Virchow

Hastalıkların temeli vücuttaki en küçük yaşayan birimde başlar, hücre tüm hastalıkların temelidir

Ludwig, Handbook of Autopsy Practice, Humana Press

Ev ödevi

2 Türk patoloğunu öğrenin

Hamdi Suat Aknar, Kamile Şevki Mutlu