patoloji-ders-notlari

Title

Serdar Balcı

Harvey Williams Cushing

first anaesthetic chart

clinical use of X-rays

relationship between systolic blood pressure and cranial pressure

application of electrical coagulation to neurosurgery

https://en.wikipedia.org/wiki/Harvey_Cushing

http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/980.html

Ann R Coll Surg Engl. 1969 Apr;44(4):180-1.

Ann Surg. 1909 Dec;50(6):1002-17.

Ann Surg. 1909 Dec;50(6):1002-17.

Pituitary. 2010 Dec;13(4):324-8.

Pituitary. 2010 Dec;13(4):324-8.

Pituitary. 2010 Dec;13(4):324-8.

Pituitary. 2010 Dec;13(4):324-8.

Pituitary. 2010 Dec;13(4):324-8.

Pituitary. 2010 Dec;13(4):324-8.

Pituitary. 2010 Dec;13(4):324-8.

Pituitary. 2010 Dec;13(4):324-8.

Davut’un Golyat’ı Öldürmesi (I.Samuel)

1.Sa.17: 4 Filist ordugahından Gatlı Golyat adında usta bir dövüşçüortaya çıktı. ** **Boyu ** **altı arşın bir karıştı*fe*.D Not 17:4 “Altı arşın bir karış”: ** **Yaklaşık 2.9 m .

1.Sa.17: 5 Başına tunç* miğfer takmış, pullu bir zırh kuşanmıştı. ** **Tunç zırhın ağırlığı __ beş bin şekeldi*ff*.D Not 17:5 “Beş bin şekel”: __ Yaklaşık 57.5 kg .

1.Sa.17: 6 Baldırları zırhlarla korunmuştu. Omuzları arasında tunç bir pala asılıydı.

1.Sa.17: 7 Mızrağının sapı dokumacı tezgahının sırığı gibiydi. ** **Mızrağındemir başının ağırlığı __ altı yüz şekeldi*fg*. Golyat’ın önüsıra kalkanını taşıyan bir adam yürüyordu.D Not 17:7 “Altı yüz şekel”: __ Yaklaşık 6.9 kg .

1.Sa.17: 8 Golyat durup İsrail ordusuna, “Neden savaş düzeni aldınız?” diye haykırdı, “Ben Filistli’yim, sizse Saul’un kölelerisiniz. Aranızdan karşıma çıkacak birini seçin.

1.Sa.17: 38 Sonra kendi giysilerini Davut’a verdi; başına tunç miğfer taktı, ona bir zırh giydirdi.

1.Sa.17: 39 Davut giysilerinin üzerine kılıcını kuşanıp yürümeye çalıştı. Çünkü bu giysilere alışık değildi. Saul’a, “Bunlarla yürüyemiyorum” dedi, “Çünkü alışık değilim.” Sonra giysileri üzerinden çıkardı.

1.Sa.17: 40 Değneğini alıp dereden beş çakıl taşı seçti. Bunları çoban dağarcığının cebine koyduktan sonra ** **sapanını alıp Filistli Golyat’a doğru ilerledi .

1.Sa.17: 48 Golyat saldırmak amacıyla Davut’a doğru ilerledi. Davut daonunla dövüşmek üzere hemen Filist cephesine doğru koştu.

1.Sa.17: 49 ** **Elini dağarcığına sokup bir taş çıkardı, sapanla fırlattı.Taş Filistli’nin alnına çarpıp saplandı. Filistli yüzükoyun yere düştü.

1.Sa.17: 50 Böylece Davut Filistli Golyat’ı sapan ve taşla yendi.Elinde kılıç olmaksızın onu yere serdi.

1.Sa.17: 51 Sonra koşup üzerine çıktı. Golyat’ın kılıcını tutupkınından çektiği gibi onu öldürdü ve başını kesti.Kahraman Golyat’ın öldüğünü gören Filistliler kaçtılar.

**Pierre Puget ‘David, vainqueur de Goliath’ **

*A History of Acromegaly * Pituitary 1999;2:7–28

Undoubtedly Goliath’s great size was due to ** **acromegaly ** **secondary to a pituitary macroadenoma. This pituitary adenoma was apparently large enough to induce ** **visual field deficits __ by its pressure on the optic chiasm, which made Goliath __ unable to follow the young David ** **as he circled him. The ** **stone entered Goliath’s cranial vault ** **through a ** **markedly thinned frontal bone , which resulted from enlargement of the frontal paranasal sinus, a frequent feature of acromegaly. The stone lodged in Goliath’s enlarged pituitary and caused a ** **pituitary hemorrhage , resulting in ** **transtentorial herniation and death .

**Radiology. 1990 Jul;176(1):288. **

Pituitary Diseases

Serdar BALCI, MD

Pituitary gland

Anterior pituitary (adenohypophysis)

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Pituitary Diseases

Hyperpituitarism

Pathogenesis of Pituitary Adenomas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Macroadenomas >1 cm

Microadenomas <1 cm

Robbins Basic Pathology

Pituitary adenoma is a well-circumscribed, soft lesion

Smaller tumors, be confined by the sella turcica

Larger lesions may compress the optic chiasm and adjacent structures

Erode the sella turcica and anterior clinoid processes

Extend locally into the cavernous and sphenoidal sinuses

30% of cases, nonencapsulated and infiltrate adjacent bone, dura, and (uncommonly) brain

Foci of hemorrhage and/or necrosis are common in larger adenomas

Robbins Basic Pathology

Massive, nonfunctioning adenoma has grown far beyond the confines of the sella turcica and has distorted the overlying brain

Nonfunctioning adenomas tend to be larger at the time of diagnosis than those that secrete a hormone

Robbins Basic Pathology

Relatively uniform, polygonal cells arrayed in sheets, cords, or papillae

Supporting connective tissue, or reticulin, is sparse

Soft, gelatinous consistency

Nuclei of the neoplastic cells may be uniform or pleomorphic

Mitotic activity usually is scanty

Cytoplasm of the constituent cells may be acidophilic, basophilic, or chromophobic, depending on the type and amount of secretory product within the cell, but it is fairly uniform throughout the neoplasm

Robbins Basic Pathology

anterior pituitary parenchyma

pituitary adenoma

Cellular monomorphism and the absence of a significant reticulin network distinguish pituitary adenomas from non-neoplastic anterior pituitary parenchyma

Pituitary Adenomas

Pituitary Adenomas

Robbins Basic Pathology

Prolactinomas

Most common type of hyperfunctioning pituitary adenoma

Range in size from small microadenomas to large, expansile tumors associated with considerable mass effect

Prolactin is demonstrable within the cytoplasm of the neoplastic cells by immunohistochemical techniques

Hyperprolactinemia

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Growth Hormone–Producing (Somatotroph Cell) Adenomas

Adrenocorticotropic Hormone–Producing (Corticotroph Cell) Adenomas

Gonadotroph (luteinizing hormone LH–producing and follicle-stimulating hormone FSH–producing) adenomas

Difficult to recognize

Secrete hormones inefficiently and variably

Secretory products usually do not cause a recognizable clinical syndrome

Detected with mass effects

Immunoreactivity for the common gonadotropin α-subunit and the specific β-FSH and β-LH subunits; FSH usually is the predominant secreted hormone

Thyrotroph (thyroid-stimulating hormone TSH–producing) adenomas

1% of all pituitary adenomas and constitute a rare cause of hyperthyroidism

Nonfunctioning pituitary adenomas

Pituitary carcinomas

Exceedingly rare

Local extension beyond the sella turcica

Distant metastases

Hypopituitarism

Loss or absence of 75% or more of the anterior pituitary parenchyma

Congenital (exceedingly rare)

Nonfunctioning pituitary adenomas

Clinical manifestations of anterior pituitary hypofunction

POSTERIOR PITUITARY SYNDROMES

Posterior Pituitary Syndromes

Antidiuretic hormone

HYPOTHALAMIC SUPRASELLAR TUMORS

Craniopharyngioma

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Craniopharyngioma

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

#

Hipofiz adenomuna yaklaşım

Dr. Serdar Balcı

Klinik bilgi

Ameliyat

Eğer hemen patolojiye gelecekse SF içeren tüpte gönderilebilir. (Otoliz, formolsüz diye not konan rapor sayısı)

Gazlı bezi unutun

Formaldehit

EM inceleme?

Hipofiz adenomu - Frozen

Mikroadenom – Frozen?

Adenohipofiz

Lobüler yapı

Coğrafi dağılım

Tükrük bezi benzeri bezler gibi taklitçiler

Ara lob???

Nörohipofiz

Suprasellar kitleler - Ddx

Pituisitom

Lenfositik/granülamatöz hipofizit

Lenfoma

Gangliositom/Gangliositoadenom

Germ hücreli tümörler

Granüler hücrrli tümör

Plazmasitom

Lenfoma

Paragangliom

Metastaz

#

Sellar kitleler

Kraniyofarengiom

Rathke kleft kisti

Teratom

Kordoma

Germinom

Pilositik astrositom

Lenfoma

İnflamasyon

Langerhans hücreli histiyositoz

Granüler hücreli tümör

Glezer et al, Rare Sellar Lesions, Endocrinol Metab Clin N Am 37 (2008) 195–211

#

**Postmortem prevalence of pituitary adenoma is 14.4% **

radiologic studies identify a lesion consistent with pituitary adenoma in 22.2% of the population

providing an overall estimated prevalence of 16.9%.

Adenom - Hiperplazi

Hipofiz adenomu

FFPE – H&E

Nükleus

Nükleol

Kromatin

Atipi?

Mitoz

Sitoplazma

Yapı

Papiller

Amiloid

Kalsifikasyon

Tedavi etkisi

Retikülin: Adenohipofiz, Hiperplazi, Adenom

Hormon belirteçleri

GH

GH – CK8

Prolaktin

Prolaktin – CK8

TSH

FSH

LH

ACTH

ACTH - mikroadenom

Retikülin ve ACTH IHK’sı gerekli

Yoğun granüllü

Bazofilik hücreler

PAS +

CAM 5.2, CK7, CK8

ACTH- Crooke değişiklik

ACTH- Crooke cell

ACTH Crooke değişiklik yok, adenom yok

ACTH – Crooke cell adenoma

Adenomatöz hücrelerin sitoplazmasında yoğun birikim

Nükleer pleomorfizm, iri hücre

DDX: gangliositom, metastaz

ACTH +

Yoğun halka şeklinde keratin birikimi

CAM 5.2 +

p53

Ki-67

Pit-1

ER-α

Mukozada ekilim?

Serum – IHK korelasyonu

Otopside inceleme

Stalk yüksekten kesilmeli

Sella kontrol edilmeli

Dorsum sella dan açılarak intakt çıkartılmaya çalışılmalı

Alıntı slaytlar

#

Adenohipofiz

Lateral kanat

Mukoid wedge

Hipofiz adenomu sınıflandırması

Cerrahi, radyoloji

Hormon aktif

Nonfonksiyone

Mikroadenom <1cm

Makroadenom >1cm

Büyüme Hormonu Adenomu

%10

%25-30

Gigantizm, akromegali

İnvaziv makroadenom

IGF-1

Yoğun granüllü GH adenomu

Yuvarlak, polihedral, asidofilik

Yaygın, kuvvetli sitoplazmik GH

Perinükleer CK8

Yarısında α-subünit pozitif

Pit-1 kuvvetli nükleer pozitif

EM sekretuvar granüller bol

Seyrek granüllü GH adenomu

PRL hücre adenomu

Amiloid depolanması, kalsifikasyon

Pitüiter taş

Seyrek granüllü laktotrop adenomu

Yoğun granüllü laktotrop adenomu

Nadir

Dopamin agonisti tedavisi etkisi

Atrofi

Hücre boyutunda küçülme

Sitoplazmada büzüşme

N/C oranında artma

İnterstisyel ve perivasküler fibrozis

TSH hücre adenomu

Nadir

İnvaziv

Solid, sinüzoidal patern

Stromal fibrozis, psammom cisimleri

Hücre sınırları belirsiz kromofob adenom

Nükleer pleomorfizm olabilir

PAS sitoplazmik granüller

Sitoplazma: α-subünit, β-TSH

Nükleer Pit-1

Plurihormonal ekspresyon izlenebilir

ACTH hücre adenomu

Diffüz, sinüzoidal

Bazofilik, amfofilik, monomorfik, yuvarlak

Kuvvetli PAS pozitif

Crooke hyalen değişim

Pleomorfizm

Mitoz nadir

ACTH, β-LPH ve/veya β-endorfin

Cushing hastalığı (pitüiter ACTH fazlalığı)

Nelson zemininde gelişen

Crooke cell adenoma

Sessiz kortikotrop adenomlar

Cushing hastalığı (pitüiter ACTH fazlalığı)

Gonadotrop hücre adenomu

Nadir?

Fonksiyonel olanlar erkeklerde daha sık

Sessiz adenomlarda IHK ile tanı konur

Makroadenom

Supra, parasellar

Sinüzoid, psödorozet

Kanama, nekroz olabilir

PAS negatif, onkositik olabilir

α-subünit, β-FSH (daha sık), β-LH pozitif

Plurihormonal Adenomlar

Null Hücre Adenomu

%20, giderek düşüyor

Suprasellar, parasellar invazyon

Kavitasyon, kanama

Yuvarlak, poligonal, kromofob

Diffüz, papiller

Pleomorfizm, mitoz nadir

İnvaziv

Kemik

Kavernöz sinüs

Nazofarenks

Dura

Atipik adenom

Hipofiz karsinomu

Cadillac approach

Acta Neuropathol (2006) 111: 68–70

#

Hipofiz adenomu

dialar