patoloji-ders-notlari

Title

Serdar Balcı

Safra Kesesi ve Ekstrahepatik Safra Yolu Hastalıkları

Dr. Serdar BALCI

SAFRA KESESI HASTALIKLARI

Kolelitiazis (Safra Taşı)

Kolelitiazis için risk faktörleri

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Kolesterol Taşları

En sık safra kesesinde

%50-100 kolesterol

Solukkalsiyum karbonat, fosfat ve bilirubin varsa gri-beaz, siyah renk değişikliği

Ovoid ve sağlam

Tek olabilir

Birden fazla olunca birbirine değen yüzeylerde düzleşme

Çoğu radyolüsen, %20’sinde radyoopak olacak kadar kalsiyum karbonat var

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Robbins Basic Pathology

Pigmente taşlar

Kolelitiazis (Safra Taşı)

Kolesistit

Akut kolesistit

Mikroskopik incelemede:

Ödem

Lökosit infiltrasyonu

Vasküler konjesyon

Abse oluşumu

Gangrenöz nekroz

Akut taşlı kolesistit

Safra kesesinde taş ve akut inflamasyon

Safra kesesi boynu veya duktus sistikus obstrüksiyonu

Safra taşlarının en sık majör komplikasyonu

En sık acil kolesistektomi nedeni

Kronik kolesistit

Değişiklikler bazen çok hafif

Safra kesesinde taş

Akut inflamasyon yok

Küçük, normal boyda veya iri

Mukozal ülserasyonlar nadir

Submukoza ve subseroza fibrozis nedeniyle kalınlaşmış

Duvarda lenfositler

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Diseases

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Diseases

EKSTRAHEPATIK SAFRA YOLU HASTALIKLARI

Koledokolitiazis

Bulguların oluşumu:

Bilier obstrüksiyon

Kolanjit

Karaciğerde abse

Kornik karaciğer hastalığı, sekonder bilier siroz

Akut taşlı kolesistit

Kolanjit

Sekonder Bilier Siroz

Biliary Atresia

Major cause of neonatal cholestasis

One third of the cases of cholestasis in infants

1 in 10,000 live births

Complete obstruction of bile flow

destruction or absence of all or part of the extrahepatic bile ducts

most frequent cause of death from liver disease in early childhood

more than half of the referrals of children for liver transplantation

Features of biliary atresia

TÜMÖRLER

Safra kesesi karsinomu

Robbins Basic Pathology

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Diseases

__ WHO Classification of Tumours of the Digestive System__

Intracholecystic Papillary Tubular Neoplasm of the

Gallbladder With Microinvasive Carcinoma

Pathol Case Rev 2014;19: 283 288

Kolanjiokarsinom

Hem intrahepatik hem ekstrahepatik kolanjiokarsinomlar ileri evreye ulaşıncaya kadar genelde asemptomatik

Prognoz kötü

Çoğu hasta rezeksiyon yapılamayan kitleler

Cholangiocarcinoma

Massive neoplasm in the right lobe and widespread intrahepatic metastases.

Robbins Basic Pathology

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Diseases

Robbins Basic Pathology

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Diseases

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Diseases

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas