patoloji-ders-notlari

Title

Serdar Balcı

Serebrovasküler Hastalıklar

Serdar BALCI, MD

ÖDEM, HERNI VE HIDROSEFALI

Santral Sinir Sistemi

ÖDEM

Serebral Ödem

Ödemli beyin

Normalden daha yumuşak

Kraniyumu doldurup taşar görünümde

Jeneralize ödemde giruslar düzleşmiş, sulkuslar daralmıştır, ventriküler kaviteler baskılanmıştır

Robbins Basic Pathology

Serebral ödem

İntrakraniyel basınçta artış

Robbins Basic Pathology

HIDROSEFALUS

Hidrosefalus

BOS ventriküllerde koroid pleksusta üretilir

Luschka ve Magendie foramenlerinden geçip subaraknoid alana geçer

Araknoid granülasyonlar tarafından absorbe edilir

Üretim ve emilim miktarı ile BOS miktarı regüle edilir

Robbins Basic Pathology

Hidrosefali

HERNIASYON

Herniasyon

Robbins Basic Pathology

Subfalksiyan (singulat) herniasyonu

Serebral hemisferlerin unilateral ve asimetrik genişlemesi, singulat girusu falks’ın altına iter

Anterior serebral arter kompresyonu

Subfalcial herniation

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Transtentorial (unsinat) herniasyonu

Transtentorial herniation

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Duret kanaması

-Transtentoriyal herni progresyonu

-Midbrain ve pons’ta lineer ve alev şeklinde kanamalar

-Lezyonlar orta hat ve paramedyan bölgelerde olur

-Beyin kökünün üst kısmını besleyen damarların yırtılması

Robbins Basic Pathology

Duret kanaması

Kitle etkisi ile beyin aşağı itilir

Ponsa giren damarlarda hasar sonrası kanama

Robbins Basic Pathology

Tonsiller herniasyon

Serebellar tonsillerin foramen magnumdan herniasyonu

Hayati tehlike

Beyin köküne bası

Solunum ve dolaşım merkezlerine bası

Cerebellar tonsillar herniation

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR

Stroke (İnme, Nuzül, Felç, serebrovasküler olay, serebrovasküler kaza)

HIPOKSI, ISKEMI VE INFARKT

Hipoksi

Global serebral iskemi

Erken değişiklikler

12-24 saat

Akut nöronal değişiklikler (kırmızı nöron)

Mikrovakuolizasyon

Sitoplazmik eozinofili

Piknozis ve karyoreksiz

Benzer değişiklikler sonrasında astrositlerde ve oligodendroglial hücrelerde görülür

Erken değişiklikler

12-24 saat

Akut nöronal değişiklikler (kırmızı nöron)

Mikrovakuolizasyon

Sitoplazmik eozinofili

Piknozis ve karyoreksiz

Benzer değişiklikler sonrasında astrositlerde ve oligodendroglial hücrelerde görülür

Doku hasarına yanıt

Nötrofil infiltrasyonu

Vasküler dolaşımın intakt olduğu lezyonun uç kısımlarında başlar

Robbins Basic Pathology

Subakut değişiklikler

24 saat-2 hafta

Doku nekrozu

Makrofaj infiltrasyonu

Vasküler proliferasyon

Reaktif gliozis

Robbins Basic Pathology

Tamir

> 2 hafta

Nekrotik dokunun temizlenmesi

Organize SSS yapısının kaybı ve gliozis

Robbins Basic Pathology

Border zone (“watershed”) infarcts

Wedge-shaped areas of infarction

Regions of the brain and spinal cord that lie at the most distal portions of arterial territories

Seen after hypotensive episodes

Border zone between the anterior and the middle cerebral artery distributions is at greatest risk

Fokal Serebral İskemi

Embolik infarktlat

Trombotik oklüzyonlar

Atherosklerotik plaklardan gelişir

Carotid bifurkasyonunda

Basilar arterin her iki ucunda

Anterograd genişleme, trombus oluşumu ve distal embolizasyon

İnfarktlar

Hemorajik (kırmızı) infarkt, middle serebral arter lokalizasyonu

Robbins Basic Pathology

Punktat kanama ile giden bir infarkt, iskemi reperfüzyon hasarı, temporal lob

Robbins Basic Pathology

Geç dönem, kistik infarkt ve çevre gliozis

Robbins Basic Pathology

Nonhemorajik infarkt makroskopi

Microscopical appearance of a nonhemorrhagic infarct

#

The microscopic picture and evolution of hemorrhagic infarction parallel those of ischemic infarction

Addition of blood extravasation and resorption

İNTRAKRANIYEL KANAMA

İntrakraniyel kanama

Spontan (travma olmadan) intraparenkimal kanamalar

Serebral kanama

Ventrikül içine de ilerleyen masif hipertansif kanama

Robbins Basic Pathology

Akut kanama

Serebral Amiloid Anjiopati

Subaraknoid kanama ve sakküler anevrizmalar

Sakküler anevrizmalar

%90’ı anterior dolaşımda olur

%20-30 vakada multipl

Robbins Basic Pathology

An unruptured saccular aneurysm is a thin-walled outpouching of an artery

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Anevrizma boyun kısmından sonra musküler tabaka ve elastik lamina yok

Kalın hyalinize intima

Adventisyası ise köken aldığı damarla aynı

Rüptür uç kısımda olur, subaraknoid mesafeye, beyin parankimine ya da her ikisine birden kanama olur

Robbins Basic Pathology

Diğer anevrizmalar

Vasküler malformasyonlar

Arteriovenöz malformasyon

Kavernöz malformasyon

Kapiller telenjiektazi

Vanöz anjiom

Arteriovenöz malformasyon

Arteriovenous malformation

İnvolve subarachnoid vessels extending into brain parenchyma

Or exclusively within the brain

Tangled network of wormlike vascular channels

Robbins Basic Pathology

Geniş damarlar, gliotik doku ile ayrılmış

Önceki kanama alanları

Aretere benzer alanlarda fragmante ve duplike internal elastik lamina görülür

Media hyalinize ve kalın

Kavernöz malformasyon

Genişlemiş, gevşek organizasyonlu vasküler yapılar

İnce kollojenize duvarlar

Arada sinir dokusu yok

Serebellum, pons ve subkortikal bölgelerde

Düşük kan akımı, belirgin şant oluşturmaz

Eski kanama odakları, infarkt ve anormal damarlar çevresinde kalsifikasyon

Kapiller telenjiektazi

Mikroskopik, ince duvarlı vasküler kanallar

Normal beyin parankimi ile ayrılır

En sık pons

Kanama ve semptom oluşturmaz, insidental

Venöz anjiom (varis)

Ektatik venöz kanallar

Kanama ve semptom oluşturmaz, insidental

Hipertansif Serebrovasküler Hastalık

Vaskülit

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Massive recent infarct

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Recent intracerebral hemorrhage with intraventricular extension

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Deep arteriovenous malformation

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Cavernous venous vascular malformation

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Bilateral hemorrhagic infarcts related to sagittal sinus thrombosis

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas