patoloji-ders-notlari

Title

Serdar Balcı

SSS Enfeksiyöz hastalıkları

Dr. Serdar BALCI

SSS Enfeksiyöz Hastalıkları

İnfeksiyöz ajanlar SSS nasıl ulaşır

Epidural ve subdural infeksiyonlar

Bakteriyel veya fungal

Direk yayılım

Epidural infeksiyonlar

Subdural infeksiyonlar

Menenjit

Akut pyojenik meninjit (Bakteriyel meninjit)

Akut menenjit

Leptomeninslerde eksuda

Meningeal damarlar şişkin ve belirgin

Püy alanları damarlar boyunca takip edilebilir

Meninjit fulminan olduğunda

-inflamatuar hücreler venleri infiltre eder

-beyne ilerler, fokal serebrit

-Ventriküle ilerler, ventrikülit

Robbins Basic Pathology

Acute meningitis

Aseptik Meninjit (Viral Meninjit)

Kronik meninjit

Mikobakteri

Spiroket

Beyin parankimini tutabilir

Tüberkülöz meninjit

Spiroketler

Neuroborreliosis

Beyin absesi

N Engl J Med 2014;371:447-56

N Engl J Med 2014;371:447-56

N Engl J Med 2014;371:447-56

N Engl J Med 2014;371:447-56

N Engl J Med 2014;371:447-56

Robbins Basic Pathology

Merkezde likefaktif nekroz

İnflamatuar hücreler

Ödem, granülasyon dokusu, vaskülarizasyon

Fibröz kapsül

Reaktif gliozis zonu

Viral ensefalit

Robbins Basic Pathology

Lenfositlerin perivasküler birikimi

Mikroglial nodüller

Robbins Basic Pathology

Herpes ensefalitinde frontal ve anterior temporal lobda belirgin yıkım

Robbins Basic Pathology

HIV ensefaliti: Mikroglia birikimi, mikroglial nodül oluşumu ve dev hücre

Robbins Basic Pathology

Arbovirüsler

HSV-1 ensefalit

HSV-2

Erişkinlerde meninjit

Vajinal doğum sırasında annede aktif hastalık varsa, dissemine ensefalit

Varicella-zoster virus (VZV)

Sitomegalovirus

Poliovirus

Rabies Virus

Virüs SSS periferal sinirlerle ulaşır

Inkübasyon dönemi yaranın uzaklığı ile ilişkili

Human Immunodeficiency Virus

HIV encephalitis

Polyomavirus ve progresif multifokal lökoensefalopati

Patchy, irregular, ill-defined areas of white matter destruction that enlarge as the disease progresses

Each lesion is an area of demyelination

Robbins Basic Pathology

Merkez

-lipid yüklü makrofajlar

-akson sayısında azalma

Uçlar

-belirgin irileşmiş oligodendrosit

Amfofilik viral inklüzyon

Robbins Basic Pathology

Fungal ensefalit

Cryptococcus neoformans

Robbins Basic Pathology

Robbins Basic Pathology

Serebral Toxoplasmosis

Robbins Basic Pathology

Free tachyzoites are demonstrated by immunohistochemical staining

Bradyzoites are present as a pseudocyst

Robbins Basic Pathology

Sistiserkozis

Tenia solium

Kist oluştururlar

Beyin ve subaraknoid alan

Kitle etkisi ve nöbet

Belirgin inflamasyon ve eozinofil

Belirgin gliozis

Amebiasis

Prion Hastalıkları

Robbins Basic Pathology

Sporadik prion hastalığı (sCJD)

Yapısal değişiklik spontan görülür

Çok düşük hızlı

Erken başlangıçlı ailesel prion hastalığı (fCJD)

Mutasyonlar sonrası spontan yapısal değişiklikler

α-Helical PrPc may spontaneously shift to the β-sheet PrPsc conformation, an event that occurs at a much higher rate in familial disease associated with germ line PrP mutations

Robbins Basic Pathology

PrPsc may also be from exogenous sources, such as contaminated food, medical instrumentation, or medicines. Once present, PrPsc converts additional molecules of PrPc into PrPsc through physical interaction

Robbins Basic Pathology

formation of pathogenic PrPsc aggregates

Robbins Basic Pathology

Creutzfeldt-Jakob Hastalığı

Patognomonik bulgusu, süngersi (spongiform) değişiklik

Serebral korteks, derin gri madde (kaudat, putamen)

Nöropil ve bazen perikaryonda düzensiz, küçük, boş görünümde mikroskopik vakuoller

Robbins Basic Pathology

İleri olgular

Ciddi nöron kaybı

Reaktif gliozis

Vakuoller kist oluşturu (“status spongiosus”)

Inflamatuar infiltrasyon yok

İmmünohistokimya ve Western blot ile tanı konur

Variant Creutzfeldt-Jakob Disease

Variant CJD amiloid plaklar spongiform alanlarda görülür

Robbins Basic Pathology

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Rubin’s Pathology 7th Ed Clinicopathologic Foundations Of Medicine