patoloji-ders-notlari

Title

Serdar Balcı

Üst GIS Tümörleri

Dr. Serdar BALCI

ORAL KAVITE TÜMÖRLERI

Skuamöz Hücreli Karsinom

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

TÜKRÜK BEZI TÜMÖRLERI

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Tümörler %65-80 parotis, %10 submandibüler bez, diğerleri sublingual ve minör tükrük bezlerinde

Malignite parotiste %15-30, %40 submandibular, %50 minor bezler, %70-90 sublingual

Malignite gelişimi bez boyutu ile ters orantılı

Pleomorphic adenoma

overexpress the transcription factor PLAG1

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Pleomorphic adenoma

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Mucoepidermoid carcinoma

chromosome rearrangements involving MAML2

**signaling protein in the Notch pathway **

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

**Adenoid cystic carcinoma **

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

**Adenoid cystic carcinoma **

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

ODONTOJENIK KIST VE TÜMÖRLER

Odontojenik Kist ve Tümörler

Çene kemiklerinde odontojenik kalıntılardan gelişen epitelyal kistler izlenir

Odontojenik keratokist lokal agresif, rekürrens gösterir

Periapikal kist düş çürükleri ve travmalar ile ilişkili

En sık görülen odontojenik tümörler ameloblastom ve odontom

ÖZEFAGUS TÜMÖRLERI

Özefagus Adenokarsinomu

Barrett ve uzun süren GERH zemininde gelişir

Displazi varsa risk yüksek, sigara, obezite ve geçirilmiş radyoterapi riski artırır

Taze meyve ve sebzelerden zengin diyet riski azaltır

N Engl J Med 2014;371:2499-509

Barrett özefagusunun adenokarsinoma ilerlemesi

Basmak şeklinde genetik ve epigenetik değişikliklerin birikmesi

TP53 mutasyonu tümörün erken edönemlerinde var

Robbins Basic Pathology

Özefagus Adenokarsinomu

Barrett özefagusu tümör komşuluğunda görülebilir

Müsin üreten gland oluşumu izlenir

Robbins Basic Pathology

Skuamöz hücreli karsinom

>45 yaş

Erkeklerde 4x daha fazla

Alkol ve tütün kullanımı, yakıcı özefagus hasarı, akalazya, Plummer-Vinson sendromu, çok sıcak içecek tüketimi, mediastene radyoterapi hikayesi

Zencilerde 6x daha fazla

En yüksek insidans Iran, merkezi Çin, Hong Kong, Arjantin, Brezilya, Güney Afrika

Alkol ve tütün kullanımı

Beslenme yetersizliği

Polikistik hidrokarbonlar, nitrözaminler, mantarla kontamine yiyecekler

HPV yüksek riskli bölgelerde var, düşük riskli bölgelerde yok

Yarısı özefagusun orta 1/3’ünde

Displazi, in situ olarak başlıyor

Erken lezyonlar küçük, gri-beyaz plak benzeri kalınlaşmalar şeklinde

Polipoid, lümene protrüde olup tıkanıklığa neden olurlar

En sık midözefagusta

Striktüre neden olur

Robbins Basic Pathology

Skuamöz hücreli karsinom

Çoğu orta- iyi diferansiye

Verrüköz, iğsi hücreli, bazaloid

Robbins Basic Pathology

Yayılım

Submukozal lenfatik ağlar geniş

Çevresel ve dikey yayılım

İntramural tümör nodülleri

Üst 1/3 servikal LN

Orta 1/3 mediastinal, paratrakeal, trakeobronşial LN

Alt 1/3 gastrik ve çölyak LN

intramural tumor nodules

N Engl J Med 2014;371:2499-509

MIDE’NIN NEOPLASTIK HASTALIKLARI

Mide polipleri

Üst GIS endoskopilerinin %5’inde

Epitel, stromal hücre hiperplazileri, inflamasyon, ektopi, neoplazi

İnflamatuar ve hiperplastik polipler

Multiple

Ovoid şekilli

<1 cm

Yüzeyi düzgün

İrregüler, kistik genişlemiş, elonge foveolar bezler

Lamina propria ödemli, akut ve kronik inflamasyon

Displazi riski >1.5 cm

İnflamatuar ve hiperplastik polipler

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Fundik Gland Polipleri

FLETCHER Diagnostic Histopathology of Tumors 4 th __ Ed__

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Gastrik Adenom

Mide poliplerinin %10’u

50-60 yaş

Erkeklerde 3x fazla

Adenokarsinoma riski >2cm

Gastrik adenomların %30’unda karsinom bulunabilir

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Mide adenokarsinomu

Mide kanserlerinin patogenezi

Genetik olarak heterojen tümörler

Mutasyonlar

H.pylori

EBV

Mide kanserindeki mutasyonlar

Ailsel mide kanseri

Familial adenomatous polyposis

APC geninde germline mutasyon

Intestinal tip mide kanseri riski artmış

Sporadik mide kanseri

H. pylori

Epstein-Barr virus

Her2 amplifikasyonu

Lauren sınıflaması

İntestinal tip

Diffüz tip

büyük

Geniş birleşik sınırları

Egzofitik, ülsere tümör

Glandüler yapılar

Apikal müsin birikimi, gland içinde müsin birikimi

**Intestinal-type adenocarcinoma **

Robbins Basic Pathology

**Diffuse-type adenocarcinoma **

Robbins Basic Pathology

**Intestinal-type adenocarcinoma **

**Diffuse-type adenocarcinoma **

Robbins Basic Pathology

Mide kanseri

İntestinal tip

Diffüz tip

İnsidans ülkeler arasında hemen hemen aynı

Belirgin prekürsör lezyon yok

Cinsiyetler arası fark yok

Mide lenfoması

Mide lenfoması

Lenfoepitelyal lezyon

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Nöroendokrin Tümörler

Intramural veya submukozal kitleler

Küçük polipoid lezyonlar

Sarı beyaz renkli

Yoğun dezmoplastik reaksiyona neden olurlar,

Barsak duvarında katlanma ve obstrüksiyona neden olur

Robbins Basic Pathology

Nöroendokrin Tümörler

Adalar, trabeküller, diziler, gland ve tabaka halinde uniform hücreler

Belli belirsiz, pembe granüler sitoplazma

Yuvarlak, oval nükleus

Tuz biber kromatin

Robbins Basic Pathology

Location of neuroendocrine tumors

Mezenkimal Neoplazmlar

Leiomyom, leiomyosarkom

Schwannom

Glomus tümör

Gastrointestinal Stromal Tumor

Gastrointestinal Stromal Tumor

GIST

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

Autopsy Pathology: A Manual and Atlas