Serdar Balci, MD, Pathologist, CV

Biyografi

Serdar Balcı
Türk Hekim ve Araştırmacı. Patoloji Uzmanı.
2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp (İng) Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl patoloji asistanlığına başladı. 2010 yılında patoloji uzmanı oldu. 2009 ve 2013-2014 arasında ABD’de Emory Üniversitesi’nde pankreatobilier sistem tümörleri üzerinde araştırmalar yaptı. Katıldığı çalışmalar ışığında tümör sınıflama ve kılavuzlarında güncellemeler oldu. 2016 yılında doçent oldu. İlgi alanları arasında tümör sınıflandırılması, tümör evrelemesi, patolojide kalite kontrol uygulamaları, anatomik patolojide istatistik uygulamaları ve R-project yer almaktadır. Halen serbest akademik danışman olarak araştırmalarına devam etmektedir.

Biography

I am a Medical Doctor and Pathologist. I graduated from Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey, the top medical institution in Turkey. I completed my pathology residency in the Department of Pathology in Hacettepe and then worked at Emory University, Atlanta, GA, USA as a research scholar, and had the opportunity to participate in numerous studies. Since I have always been interested in research, I took statistics and introductory bioinformatics courses at Hacettepe University Biostatistics Department.

I have more than 50 articles published in peer-reviewed journals. I have participated in many international studies. For these studies, I have not only participated as a pathologist but was also actively involved in project planning and I have been the main person responsible for data preparation, data cleaning, data analyses, and reporting. I have experience in bibliography programs and image editing software. I have also used SEER data for cancer research.

I am interested in the application of statistical and bioinformatic methods in anatomic and digital pathology. I am also interested in publication metrics and have done some research on bibliometrics. I am using vosviewer and citespace for side projects, and used PubMed data for bibliography and text mining studies.

I have reviewed research papers as you can see on my Publons profile.

Currently, I am on the website committee of Pancreatobiliary Pathology Society and I am actively preparing the Journal Watch for this society.

Genel Uğraşılar

Genel Uğraşılarım

Motto yahut Şiar

Güncel Uğraşılar

Linkler

Eğitim

Öğrenim Dönemi Derece Üniversite Öğretim Alanı
1998-2005 Lisans Hacettepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) Fakültesi Tıp Doktorluğu
2005-2010 Tıbbi Patoloji Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Tıbbi Patoloji Uzmanlığı
2010-2011 Özel Öğrenci Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Yayınlar

Yayın Listeleri

Atıflar

Uluslararası Yayınlar

Araştırma Makaleleri

https://scite.ai/reports/10.1038/MODPATHOL.2016.105

https://scite.ai/reports/10.1016/J.ANNDIAGPATH.2016.04.002

https://scite.ai/reports/10.1097/PAI.0000000000000353

https://scite.ai/reports/10.1245/S10434-016-5093-7

https://scite.ai/reports/10.1016/J.JMOLDX.2015.11.006

https://scite.ai/reports/10.1245/S10434-015-4861-0

https://scite.ai/reports/10.1097/MEG.0000000000000463

https://scite.ai/reports/10.1038/MODPATHOL.2015.61

https://scite.ai/reports/10.1245/S10434-015-4499-Y

https://scite.ai/reports/10.1097/PAS.0000000000000408

https://scite.ai/reports/10.1016/J.IJROBP.2014.11.004

https://scite.ai/reports/10.1038/MODPATHOL.2014.156

https://scite.ai/reports/10.18632/ONCOTARGET.1682

https://scite.ai/reports/10.1371/JOURNAL.PONE.0088525

https://scite.ai/reports/10.1007/S12022-013-9275-6

https://scite.ai/reports/10.1111/CYT.12093

https://scite.ai/reports/10.1097/COC.0B013E3182467EFA

https://scite.ai/reports/10.2214/AJR.12.9139

https://scite.ai/reports/10.3109/0886022X.2012.745115

https://scite.ai/reports/10.1111/CYT.12021

https://scite.ai/reports/10.1097/PAS.0B013E31826399D8

https://scite.ai/reports/10.1016/J.UROLONC.2012.06.014

https://scite.ai/reports/10.1038/MODPATHOL.2012.37

https://scite.ai/reports/10.1007/S00701-011-1241-9

https://scite.ai/reports/10.1097/MPA.0B013E318201C935

Derlemeler

https://scite.ai/reports/10.1053/J.SEMDP.2014.08.009

https://scite.ai/reports/10.1097/PAS.0000000000000165

https://scite.ai/reports/10.1309/AJCP0FKDP7ENVKEV

https://scite.ai/reports/10.1007/S12022-013-9295-2

https://scite.ai/reports/10.1053/J.SEMDP.2012.08.010

Vaka serileri, vaka raporları ve editöre mektuplar

Türkiye dergilerinde yer alan yayınlar

Araştırma Makaleleri

. 2020;36(3):188-194. doi: 10.5146/tjpath.2020.01483. The Contribution of Additional Sampling in Cholecystectomy Materials: A Multicenter Prospective Study

Derlemeler

Vaka raporları ve vaka serileri

Sözlü Bildiriler

Uluslararası kongrelerdeki sözel bildiriler

https://www.youtube.com/watch?v=1jyiiG7vLn8

Bagci P, Balci S, Saka B, Hong SM, Jang KT, Ohike N, Kim G, Krasinskas A, Basturk O, Sarmiento J, Kooby D, El-Rayes B, Maithel S, Knight J, Goodman M, Adsay V. Sub-Staging Of Nodal Status In Ampullary Carcinomas As N1=3 Has Significant Prognostic Value: Proposal For Revised Staging Based On An Analysis Of 313 Cases Ampulla N Stage. USCAP 103rd Annual Meeting, 1-7 March 2014, San Diego, California Modern Pathology, 2014 Feb, 27 Supp 2, 164A

Saka B, Balci S, Bagci P, Maithel S, Kooby D, Sarmiento J, Staley C, El-Rayes B, Choi H, Knight J, Goodman M, Krasinskas A, Adsay V. Proposal For A New And Prognostically Valuable Tumor Size Based T-Stage For Pancreatic Adenocarcinoma. USCAP 103rd Annual Meeting, 1-7 March 2014, San Diego, California Modern Pathology, 2014 Feb, 27 Supp 2, 453A

Dincer N, Balci S, Yazgan A, Guney G, Ersoy R, Cakir B, Guler G. Follow up of AUS/FLUS in thyroid FNAC. 36th European Congress of Cytology 22-25 September 2011 Istanbul/Turkey (FP1-002 Cytopathology Volume 22, Issue Supplement s1, p: 39-54, DOI: 10.1111/j.1365-2303.2011.00910.x)

Yazgan A, Balci S, Dincer N, Kiyak G, Tuzun D, Ersoy R, Cakir B, Guler G. Prediction of neoplastic outcome in FNAC containing Hürthle cell using cytomorphological features. 36th European Congress of Cytology 22-25 September 2011 Istanbul/Turkey (FP1-003 Cytopathology Volume 22, Issue Supplement s1, p: 39-54, DOI: 10.1111/j.1365-2303.2011.00910.x)

Dursun B, Guler G, Balci S. Using fuzzy text search algorithms and Oracle Database for cytopathological correlation in cervical cytology; preliminary results. 36th European Congress of Cytology 22-25 September 2011 Istanbul/Turkey (FP3-033 Cytopathology Volume 22, Issue Supplement s1, p: 39-54, DOI: 10.1111/j.1365-2303.2011.00910.x)

Adsay N, Ohike N, Tajiri T, Kim GE, Krasinskas A, Balci S, Basturk O, Bandyopadhyay S, Kooby DA, Maithel SK, Sarmiento J, Staley, CA. Site-Specific Subclassification of Ampullary Carcinomas: Delineation of Four Clinicopathologically and Prognostically Distinct Subsets in an Analysis of 249 Cases. USCAP 100th Annual Meeting, 26 Februrary-4 March 2011, San Antonio, TX USA (Modern Pathology 24(1): 356A, 2011)

Tajiri T, Ohike N, Balci S, Kim GE, Krasinskas A, Basturk O, Dursun N, Goodman M, Kooby DA, Maithel SK, Sarmiento J, Staley CA, Adsay N. Proposal for a More Applicable and Clinically Relevant Staging Evaluation of Ampullary Carcinomas. USCAP 100th Annual Meeting, 26 Februrary-4 March 2011, San Antonio, TX USA (Modern Pathology 24(1): 169A, 2011) Web of Knowledge

Aghayev K, Bal E, Rahimli T, Mut M, Balci S, Vrionis F, Akalan N. Expression of Aquaporin-4 in Experimental Mild Hydrocephalus. Annual Meeting of the American-Association-of-Neurological-Surgeons Denver CO, USA. 9-13 April 2011.(Journal of NeuroSurgery Volume: 115 Issue: 2 Pages: A430-A430)

Balci S, Kim GE, Ohike N, Tajiri T, Coban I, Krasinskas A, Bandyopadhyay S, Basturk O, Dolgun A, Kooby D, Staley C, Adsay NV. Applicability and Prognostic Relevance of Ampullary Carcinoma Histologic Typing as Pancreatobiliary Versus Intestinal. USCAP 99th Annual Meeting. 20-26 March 2010. Washington DC USA. Mod Pathol. 2010 Feb;23:350A-A

Yurtiçi kongrelerdeki sözel bildiriler

Seda Maralı, Serdar Balcı, Fuat Özcan, Berrak Gümüşkaya. Tekrarlayan biyopsilerinde prostat karsinomu tanısı alan vakaların ilk biyopsilerinin yeniden incelenmesi. S27. 25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Sitopatoloji Kongresi, 14-17 Ekim 2015, Bursa

Aydan Kılıçarslan, Hayriye Tatlı Doğan, Nuran Süngü, Serdar Balcı. Primer kolorektal karsinomlarında Her2/neu ekspresyonu. S50. 25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Sitopatoloji Kongresi, 14-17 Ekim 2015, Bursa

Muhammet Fuat Özcan, Bahri Gök, Muhammed Ersagun Arslan, Serdar Balcı, Ahmet Tunç Özdemir, Ali Fuat Atmaca. Adrenalektomi Endikasyonları ve Patoloji Sonuçlarının Gözden Geçirilmesi, Poster S055, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (2012). Oral presentation

Balci S, Üner A, Günay Ç, Söylemezoğlu F. Oligodendrogliomlarda 1p ve 19q delesyonunda Floresan in situ hibridizasyon eşik değeri ne olmalı? 18. Ulusal Patoloji Kongresi 25-29 Ekim 2008 Antalya/ Türkiye

Balci S, Tezel GG, Güler G. Üçlü negatif meme kanserlerinde BRCA1 protein ekspresyonu ve promoter bölgesinin metilasyonunun araştırılması. 18.Ulusal Patoloji Kongresi 25-29 Ekim 2008 Antalya/ Türkiye

Posters

Uluslararası kongrelerdeki poster sunumları

https://www.xcdsystem.com//uscap/program/2019/index.cfm?pgid=132&SearchTerm=balci&loginsuccess=1

Muraki T, Reid MD, Keilin M, Balci S, Ohike N, Tajiri T, Xue Y, Memis B, Sekhar A, Mittal P, Krasinskas A, Kooby D, Maithel S, Sarmiento JM, Adsay V. Clinical Manifestations of Pathologic Site-Based Classification of Ampullary Carcinomas (ACs):An Analysis of 107 Resected ACs Demonstrates Distinct Clinicopathologic Associations (Abstract). Modern Pathology, 30(2S):189A, 2017

Xue Y, Sica G, Muraki T, Memis B, Balci S, Cohen C, Quigley B, Krasinskas A, Reid MD, Adsay V. PD-L1 Expression in DNA Mismatch-Repair-Deficient and Medullary-Type Ampullary Carcinomas (Abstract). Modern Pathology,30(2S):208A, 2017

Askan G, Adsay V, Dhall D, Zamboni G, Shimizu M, Cymes K, Carneiro F, Balci S, Sigel C, Reid MD, Esposito I, Baldaia H, Allen P, Klöppel G, Klimstra DS, Basturk O. Intraductal Tubulopapillary Neoplasm of the Pancreas: A Clinicopathologic and Immunohistochemical Analysis of 33 Cases(Abstract). Modern Pathology,30(2S):441A, 2017

Vaidehi Avadhani, Ezgi Hacihasanoglu, Zerife Yusifli, Bahar Memis, Serdar Balci, Lauren Daniels, Michael Goodman, Alyssa M Krasinskas, Volkan Adsay, Michelle Reid. Concurrent Biopsies Improve Diagnosis of Malignancy over Bile Duct Brushings (BDBs) Alone. 2016/2/1. LABORATORY INVESTIGATION, 96, 162A-162A

Michelle Reid, Olca Basturk, Walid Shaib, Serdar Balci, Hyejeong Choi, Gizem Akkas, Brian Robinson, Bahar Memis, Bassel El-Rayes, Charles Staley, Christopher Staley, Joshua Winer, Maria Russell, Jessica H Knight, Michael Goodman, Alyssa Krasinskas, Volkan Adsay. Adenocarcinoma Ex-Goblet Cell Carcinoid (XGC) Is a Morphologically Distinct” Appendiceal-Type Crypt Cell” Adenocarcinoma with Highly Aggressive Behavior and Frequent Association with Peritoneal/Intra-Abdominal Dissemination: An Analysis of 77 Cases. 2016/2/1. LABORATORY INVESTIGATION, 96, 194A-194A

Dogan H., Canda A.E., Gok B., Oguz U., Gumustas S., Atmaca A.F., Vargol E., Balci S. Is there a difference in number of interstitial cells, neurons, presence of fibrosis and inflammation in UPJ tissues of patients with UPJ obstruction with and without crossing-vessel and normal subjects in humans? Eur Urol Suppl 2015; 14(3): e1114

Akkas G, Memis B, Basturk O, Quigley B, Karaaslan S, Saka B, Dursun N, Bagci P, Balci S, Sarmiento J, Bandyopadhyay S, Escalona O, Goodman M, Knight J, Krasinskas A, Roa J, Adsay V. Pathologic Diagnosis as the Reason for Wide Discrepancies in the Literature Regarding the Incidence and Behavior of T1 Gallbladder Cancer (GBC): An Analysis of 473 GBC and Comparison With Literature. Modern Pathology. 2015 Feb;28:438A-9A. 104th Annual Meeting of the United States and Canadian Academy of Pathology. Boston, MA. MAR 21-27, 2015. PMID: WOS:000349502202463

Memis B, Quigley B, Reid M, Dursun N, Akkas G, Karaaslan S, Basturk O, Saka B, Bagci P, Balci S, Krasinskas A, Roa J, Escalona O, Sarmiento J, Adsay V. Clinicopathologic Analysis of 21 Deceptively Benign-Appearing Adenocarcinomas (“Adenoma Malignum”) of the Gallbladder and Their Differential Diagnosis From Pseudoinfiltrative Processes. Modern Pathology. 2015 Feb;28:446A-A. 104th Annual Meeting of the United States and Canadian Academy of Pathology. Boston, MA. MAR 21-27, 2015. PMID: WOS:000349502202494

Reid M, Basturk O, Robinson B, Balci S, Akkas G, Ohike N, Debeljak M, Klimstra D, Eshleman J, Hruban R, Adsay V. GNAS Mutations Common To Intestinal Adenomas and Pancreatic IPMNs Are Not a Feature of Intra-Ampullary Papillary Tubular Neoplasms (IAPNs): Further Evidence for a Distinct Category of IAPN. Modern Pathology. 2015 Feb;28:186A-A. 104th Annual Meeting of the United States and Canadian Academy of Pathology. Boston, MA. MAR 21-27, 2015. PMID: WOS:000349502201073

Robinson B, Fisher K, Xu J, Balci S, Rossi M, Moreno C, Quigley B, Reid M, Roa J, Basturk O, Terry P, Krasinskas A, Hruban R, Adsay V. Comparative Genetic Analysis of Invasion-Resistant (Complex Non-Mucinous Pyloric) and Invasion-Prone Types of Intracholecytstic Papillary-Tubular Neoplasms of the Gallbladder. Modern Pathology. 2015 Feb;28:187A-A. 104th Annual Meeting of the United States and Canadian Academy of Pathology. Boston, MA. MAR 21-27, 2015. PMID: WOS:000349502201078

Yazgan A, Yildirim N, Gozalan A, Gumustas S, Kiyak G, Kilicarslan A, Aydin C, Ersoy R, Cakir B, Balci S. The Association of Sodium Iodide Symporter and BRAFV600E Mutation in Classical Variant Papillary Carcinoma. Modern Pathology. 2015 Feb;28:143A-A. 104th Annual Meeting of the United States and Canadian Academy of Pathology. Boston, MA. MAR 21-27, 2015. PMID: WOS:000349502200562

Saka B, Balci S, Dursun N, Bagci P, Jang KT, Roa JC, Terry P, Genco I, Basturk O, Adsay V. Immunophenotypic Characteristics And Classification Of Non-Tumoral (Flat) Gallbladder Dysplasia USCAP 103rd Annual Meeting, 1-7 March 2014, San Diego, California. Modern Pathology, 2014 Feb, 27 Supp 2, 453A

Saka B, Oliva I, Bandyopadhyay S, Basturk O, Balci S, Maithel S, Kooby D, Sarmiento J, Staley C, El-Rayes B, Choi H, Knight J, Krasinskas A, Adsay V. Will The pT1 And pT2 Pancreas Cancer Please Stand Up? Peripancreatic Soft Tissue Is Involved In Most Pancreatic Ductal Adenocarcinomas(PDAC),Negating Its Value As A Staging Parameter And Necessitating A New Staging Scheme. USCAP 103rd Annual Meeting, 1-7 March 2014, San Diego, California Modern Pathology, 2014 Feb, 27 Supp 2, 454A

Choi H, Saka B, Balci S, Basturk O, Maithel S, Kooby D, Sarmiento J, El-Rayes B, Knight J, Goodman M, Ducato L, Goldblum A, Adsay V. Proposal For A Revised N-Stage For Pancreatic Ductal Adenocarcinoma As N1 (&t; 3 =“” n2=““N2 )>=3 With Strong Prognostic Correlation. USCAP 103rd Annual Meeting, 1-7 March 2014, San Diego, California Modern Pathology, 2014 Feb, 27 Supp 2, 448A

Balci S, Saka B, Bagci P, Jang KT, Krasinskas A, Kim G, Ohike N, Tajiri T, Basturk O, Dursun N, Zarrabi N, Knight J, Adsay V. Medullary Carcinomas Of The Ampulla: Clinicopathologic Analysis Of 11 Cases. USCAP 103rd Annual Meeting, 1-7 March 2014, San Diego, California Modern Pathology, 2014 Feb, 27 Supp 2, 446A

Jang KT, Balci S, Bagci P, Saka B, Dursun N, Basturk O, Krasinskas A, Kim G, Ohike N, Tajiri T, Knight J, Adsay V. Mucinous Carcinomas Of The Ampulla: Clinicopathologic Analysis Of 33 Cases. USCAP 103rd Annual Meeting, 1-7 March 2014, San Diego, California. Modern Pathology, 2014 Feb, 27 Supp 2, 450A

Patel K, Balci S, Saka B, Knight J, Basturk O, Sarmiento J, Roa JC, Araya JC, Sweeney J, Terry P, Goodman M, Adsay V. Carcinoma In-Situ Of The Gallbladder: The SEER Database Perspective. USCAP 103rd Annual Meeting, 1-7 March 2014, San Diego, California. Modern Pathology, 2014 Feb, 27 Supp 2, 452A

Dursun N, Saka B, Balci S, Bagci P, Roa JC, Araya JC, Basturk O, Terry P, Minhas F, Ducato L, Adsay V. Biologic Behavior Of Gallbladder High-Grade Dysplasia: A Long-Term Survival Analysis Of 125 Cases Elucidates A Mostly Curable Disease, Which Is A Marker Of Biliary Tract Cancer Risk In Some Patients. USCAP 103rd Annual Meeting, 1-7 March 2014, San Diego, California. Modern Pathology, 2014 Feb, 27 Supp 2, 173A

Genco I, Saka B, Balci S, Bradley K, Farris AB, Khosroshahi A, El-Rayes B, Krasinskas A, Staley C, Kooby D, Maithel S, Adsay V. Abundance Of IgG4-Positive Plasma Cells In Post-Neoadjuvant Ulcers Of Gastroesophageal Carcinomas. USCAP 103rd Annual Meeting, 1-7 March 2014, San Diego, California. Modern Pathology, 2014 Feb, 27 Supp 2, 174A

Dursun B, Balci S. Using Peer-Reviewed Open Source Articles to Develop a Turkish Wordlist for Pathology Field. USCAP 103rd Annual Meeting, 1-7 March 2014, San Diego, California. Mod Pathol. 2014 Feb;27:398A-9A

Tan S, Özcan MF, Tezcan F, Balci S, Karaoğlanoğlu M, Huddam B, Arslan H. Realtime elastography for distinguishing angiomyolipoma from renal cell carcinoma: preliminary observations. European Congress of Radiology (ECR) 2013, Vienna / C0432

Keske S, Guner R, Tasyaran MA, Yilmaz GR, Balci S. Analysis of liver histological findings of HBeAg negative chronic hepatitis B patients with high viral replication and normal ALT levels. IDWeek 2013, October 2-6, San Francisco, CA

Irkkan C, Balci S, Tezel GG, Akinci B, Yalcin B, Guler G. Correlation of Her2 Protein Expression and Gene Amplification between Endoscopic and Surgical Specimens of Gastric Cancer. Mod Pathol. 2013 Feb;26:157A-A. 102nd Annual Meeting of the United-States-and-Canadian-Academy-of-Pathology (USCAP) Baltimore, MD MAR 02-08, 2013

Dogan HT, Kilicarslan A, Balci S, Aydogdu OB, Guler G. Ki67 Proliferative Index: A Sensitive Indicator of Prognosis in Gastric Neuroendocrine Neoplasms. Mod Pathol. 2013 Feb;26:182A-A. 102nd Annual Meeting of the United-States-and-Canadian-Academy-of-Pathology (USCAP) Baltimore, MD MAR 02-08, 2013

Irkkan C, Balci S, Tezel GG, Akinci B, Yalcin B, Guler G. The Incidence of EBV and Her2 Positivity in Gastric Cancers. Mod Pathol. 2013 Feb;26:157A-A. 102nd Annual Meeting of the United-States-and-Canadian-Academy-of-Pathology (USCAP) Baltimore, MD MAR 02-08, 2013

Balci S, Dincer N, Kilicyazgan A, Irkkan C, Guler G. BRAF Mutation Testing in Atypia of Undetermined Significance and Suspicious for Malignant Categories of Thyroid Fine Needle Aspirations in Clinical Practice. Mod Pathol. 2013 Feb;26:130A-A 102nd Annual Meeting of the United-States-and-Canadian-Academy-of-Pathology (USCAP) Baltimore, MD MAR 02-08, 2013

Balci S, Irkkan C, Shapiro CL, Huebner K, Guler G. Can Triple Negative Breast Tumors Be Further Subdivided by Immunohistochemical Analysis of Expression of Protein Panels? Mod Pathol. 2013 Feb;26:29A-A. 102nd Annual Meeting of the United-States-and-Canadian-Academy-of-Pathology (USCAP) Baltimore, MD. MAR 02-08, 2013

Sungu N, Orhun S, Marali S, Balci S, Kilicarslan A, Altunkaya C, Guler G. Skin Punch Biopsy Sectioning: Before or after Tissue Processing? Mod Pathol. 2013 Feb;26:122A-3A. 102nd Annual Meeting of the United-States-and-Canadian-Academy-of-Pathology (USCAP) Baltimore, MD MAR 02-08, 2013

Saka B, Bagci P, Krasinskas A, Basturk O, Tajiri T, Ohike N, Kim GE, Balci S, Jang KT, Bandyopadhyay S, Kooby D, Maithel SK, Sarmiento J, Staley C, Ozdemir D, Kong SY, Farris AB, Adsay V. Duodenal Carcinomas of Non-Ampullary Origin Are Significantly More Aggressive Than Ampullary Carcinomas. Mod Pathol. 2013 Feb;26:176A-7A. 102nd Annual Meeting of the United-States-and-Canadian-Academy-of-Pathology (USCAP) Baltimore, MD MAR 02-08, 2013

Kulac I, Balci S, Altundag K, Baykal A, Tezel GG, Guler G. K-ras Mutations in Triple Negative Breast Carcinomas. Mod Pathol. 2012 Feb;25:48A-A. 101st Annual Meeting of the United-States-and-Canadian-Academy-of-Pathology Vancouver, CANADA MAR 17-23, 2012

Bradley K, Jang KT, Kim G, Balci S, Bagci P , Kong SY, Ducato L, Adsay NV. Poorly Cohesive Carcinomas of the Ampulla of Vater: Analysis of 9 Cases Identified among 249 Ampullary Carcinomas Mod Pathol. 2012 Feb;25:156A-A. 101st Annual Meeting of the United-States-and-Canadian-Academy-of-Pathology Vancouver, CANADA MAR 17-23, 2012

Balci S, Dursun B, Ozyer T. MeSH Term Trends in Pathology, a PubMED Survey of Articles in Pathology Journals. Mod Pathol. 2012 Feb;25:389A-90A 101st Annual Meeting of the United-States-and-Canadian-Academy-of-Pathology Vancouver, CANADA MAR 17-23, 2012

Dogan HT, Yavuz HO, Balci S, Kandemir O, Guler G. The causes of inconsistency in conventional cervical smears with subsequent biopsies. 36th European Congress of Cytology 22-25 September 2011 Istanbul/Turkey (P-062 Cytopathology Volume 22, Issue Supplement s1, p: 55-183, DOI: 10.1111/j.1365-2303.2011.00911.x)

Dincer N, Balci S, Yazgan A, Guney G, Gumuskaya Ocal B, Ersoy R, Cakir B, Guler G. Nodule-based cytopathological correlation of FNAC and thyroidectomy. 36th European Congress of Cytology 22-25 September 2011 Istanbul/Turkey (P-146 Cytopathology Volume 22, Issue Supplement s1, p: 55-183, DOI: 10.1111/j.1365-2303.2011.00911.x)

Yazgan A, Balci S, Dincer N, Kiyak G, Tuzun D, Ersoy R, Cakir B, Guler G. Does the presence of Hürthle cells alter the distribution of Bethesda classification and outcome? 36th European Congress of Cytology 22-25 September 2011 Istanbul/Turkey (P-151 Cytopathology Volume 22, Issue Supplement s1, p: 55-183, DOI: 10.1111/j.1365-2303.2011.00911.x)

Sungu N, Kilicarslan A, Balci S, Kandemir O, Guler G. Bladder washing cytology: Comparison of detailed cytological features with outcome. 36th European Congress of Cytology 22-25 September 2011 Istanbul/Turkey (P-270 Cytopathology Volume 22, Issue Supplement s1, p: 55-183, DOI: 10.1111/j.1365-2303.2011.00911.x)

Balci S, Tezel GG, Varan A, Soylemezoglu F. Immunohistochemical Evaluation of B-RAF, pMEK1 and pERK1/2 Expressions in Pilocytic and Pilomyxoid Astrocytomas by Localization (PO11-3), XVIIth International Congress of Neuropathology; September 11 - 15, 2010, Salzburg, Austria. Brain Pathology 2010; 20: p. 71-71

Baydar T, Girgin G, Selmanoglu G, Karacaoglu E, Kilic A, Balci S, Sahin G. Does lycopene play a protective role in low dose aflatoxin B1-induced hepatotoxicity in rats? 32th Mycotoxin Workshop - DTU - Denmark 15th-17th June 2010

Balci S, Oruckaptan H, Erbas T, Soylemezoglu F. An unusual case of mixed pituitary adenoma-gangliocytoma. 13th Meeting of the European Neuroendocrine Association October 17th-20th 2008 Antalya/Turkey

Yurtiçi kongrelerdeki poster sunumları

Nuran Süngü, Aydan Kılıçarslan, Hayriye Tatlı Doğan, Mehmet Kılıç, Şefika Burçak Polat, Mehmet Tokaç, Soner Akbaba, Ömer Parlak, Serdar Balcı, Betül Öğüt, Bekir Çakır. Paratiroid Karsinom Tanısında CASR, Cyclin-D1, Galaktin-3 ve Ki-67 nin Yeri ve Önemi. P-927. 25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Sitopatoloji Kongresi, 14-17 Ekim 2015, Bursa

Özge Aydoğdu, Aylin Yazgan, Mustafa Tahtacı, Aylin Demirezer Bolat, Osman Ersoy, Serdar Balcı. Primer Biliyer Siroz Tanılı Karaciğer İğne Biyopsilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi. P-715. 25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Sitopatoloji Kongresi, 14-17 Ekim 2015, Bursa

Nuran Süngü, Hayriye Tatlı Doğan, Aydan Kılıçarslan, Huban Sibel Orhun Yavuz, Seda Maralı, Serdar Balcı, Akın Aktaş, Ahmet Metin. Deri Punch Biyopsilerinde Klinikopatolojik Uyumluluk Oranlarımız. P-692. 25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Sitopatoloji Kongresi, 14-17 Ekim 2015, Bursa

Aylin Yazgan, Kemal Ener, Ayşegül Gözalan, Nilüfer Yıldırım, Nazmiye Dinçer, Sibel Yavuz, Serdar Balcı, Yetkin Ağaçkıran. Pür Testiküler Seminom Tümörlerinde Sodyum İodide Symporter Proteinin Ekspresyonu ve Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisi. P-520. 25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Sitopatoloji Kongresi, 14-17 Ekim 2015, Bursa

Hayriye Tatlı Doğan, Vedia Öztürk, Aydan Kılıçarslan, Nuran Süngü Adıyaman, Muhammed Bülent Akıncı, Mehmet Kılıç, Abdüssamed Yalçın, Mehmet Tokaç, Soner Akbaba, Serdar Balcı. Kolorektal Karsinomlarda DNA Yanlış Eşleşme Tamir (Miss-Match Repair) Proteinlerinin Ekspresyonu, Histopatolojik, Klinik Parametrelerle ve BRAF Mutasyonu İle İlişkisi. P-499. 25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Sitopatoloji Kongresi, 14-17 Ekim 2015, Bursa

Hayriye Tatlı Doğan, Merve Kıran, Berrak Gümüşkaya Öcal, Nuran Süngü, Aydan Kılıçarslan, Seda Maralı, Serdar Balcı. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında EGFR Mutasyon Analizi Sonuçlarımız. P-395. 25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Sitopatoloji Kongresi, 14-17 Ekim 2015, Bursa 7) Seda Maralı, Hayriye Tatlı Doğan, Şule Ayık, Serdar Balcı, Berrak Gümüşkaya. Kliniğimizde İncelenen Kolon Karsinomlarındaki Kras Mutasyonlarının Oranları ve Klinikopatolojik verilerlerle İlişkileri. P-390. 25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Sitopatoloji Kongresi, 14-17 Ekim 2015, Bursa

Vedia Öztürk, Özge Başaran Aydoğdu, Hilal Ahsen, Serdar Balcı. Granülomatöz Hipofizit: Hipofizin Nadir Görülen İnflamatuar Hastalığı. P-353. 25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Sitopatoloji Kongresi, 14-17 Ekim 2015, Bursa

Ayşegül Aksoy Altınboğa , Hilal Ahsen, Cevdet Aydın , Bekir Çakır, Serdar Balcı. Tiroid İnce İğne Aspirasyon Sitolojilerindeki (TIIAS) Uyumsuzlukların Retrospektif Değerlendirilmesi. P-279. 25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Sitopatoloji Kongresi, 14-17 Ekim 2015, Bursa

Vedia Öztürk, Hayriye Tatlı Doğan, Şule Mine Bakanay Öztürk, Serdar Balcı, Aydan Kılıçarslan. Hodgkin Lenfoma Tanılı Lenf Nodu Biyopsilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi. P-234. 25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Sitopatoloji Kongresi, 14-17 Ekim 2015, Bursa

Asan FB, Dede DŞ, Balci S, Ulaş A, Şendur MAN, Akıncı MB, Kanat İF, Özer Ö, Yalçın B. Santral sinir sistemi tümörü yanışıyla takip ve tedavi edilen hastaların değerlendirilmesi, tek merkez sonuç. 21. Ulusal Kanser Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Antalya

Dede DŞ, Balci S, Özcan MF, Ulaş A, Akıncı MB, Şendur MAN, Mustafayev F, Yüksel L, Yalçın B. Genç mesane kanseri hastaların değerlendirilmesi, tek merkez sonuçları. 21. Ulusal Kanser Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Antalya

Köseoğlu H, Bolat AD, Akın FE, Atalay R, Balci S, Selvi E, Büyükaşık NŞ, Ersoy O. Erişkin yaşta tanı konan Dubin-Johnson Sendromu, 9.Ulusal Hepatoloji Kongresi, 28 Mayıs- 1 Haziran 2013, İstanbul

Aylin Yazgan, Ayşegül Gözalan, Sinem Gümüştaş, Gülten Kıyak, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır, Yetkin Ağaçkıran, Serdar Balcı. Bethesda Tiroid Sitopatolojisi Raporlama Sisteminin Tiroid Papiller Karsinomu Klasik ve Folliküler Varyantlarının Tanısındaki Etkinliği. PS-089. 24. Ulusal Patoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2014 Trabzon

Aylin Yazgan, Sibel Orhun Yavuz, Gülten Kıyak, Osman Ersoy, Yetkin Ağaçkıran, Serdar Balcı. Kolon Adenomlarında Paneth Hücresi ve Nöroendokrin Hücre Görülme Sıklığı. PS-121. 24. Ulusal Patoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2014 Trabzon

Özge Başaran Aydoğdu, Berrak Gümüşkaya Öcal, Aylin Yazgan, Koray Ağras, Serkan Altınova, Serdar Balcı. Renal Hücreli Karsinomlarda İntratümöral Granülomlar. PS-174. 24. Ulusal Patoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2014 Trabzon

Bilge Saka Baran, Hayriye Tatlı Doğan, Serdar Balcı, Sinem Gümüştaş, Vedia Öztürk, Seda Maralı, Gülnur Güler. Servikste Skuamöz İntraepitelyal Lezyonlarda HPV Tiplendirmesi ve NHERF-1 Protein ve Gen Ekspresyonu ile İlişkisinin İncelenmesi. PS-711. 24. Ulusal Patoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2014 Trabzon

Huban Sibel Orhun Yavuz, Aylin Yazgan, Serdar Balcı, Özge Aydoğdu, Sertaç Şener, Ayşe Akbaş, Fadime Kılınç. Dermatolojide tanısal destek amacı ile kullanılan elastik liflerin saptanmasında boyama metodu olarak kristal violenin kullanımının değerlendirilmesi. PS-790. 24. Ulusal Patoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2014 Trabzon

Aylin Yazgan, Nilüfer Yıldırım, Ayşegül Gözalan, Sinem Gümüştaş, Gülten Kıyak, Aydan Kılıçarslan, Cevdet Aydın, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır, Serdar Balcı. Klasik Varyant Papiller Tiroid Karsinomlarında Sodyum İyot Symporter Aktivitesinin BRAFV600E Mutasyonu İle İlişkisi. PS-828. 24. Ulusal Patoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2014 Trabzon

Sinem Gümüştaş, Aydan Kılıçarslan, Aylin Yazgan, Seda Maralı, Vedia Öztürk, Bilge Saka, Serdar Balcı, Gülnur Güler. Klasik Varyant Papiller Tiroid Karsinomlarında BRAF V600E Mutasyonunun İmmünohistokimyasal Olarak ve Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Değerlendirilmesi. PS-836. 24. Ulusal Patoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2014 Trabzon

Köseoğlu H, Büyükaşık NŞ, Balci S, Ersoy O. Kolonoskopik biyopsi ile tanı konulan ilk appendiks kaynaklı MALT lenfoma olgusu. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2013, Antalya

Irkkan Ç, Balci S, Akıncı B, Yalçın B, Tezel GG, Güler G. Mide karsinomlarında endoskopik biyopsi ve gastrektomi materyallerinde HER2 ekspresyonu ve Her2 ile EBV ekspresyonlarının sağkalım ile ilişkisi. 22. Ulusal Patoloji Kongresi 7-11 Kasım 2012 Antalya

Kılıçarslan A, Süngü N, Balci S, Güler G, Kandemir O. Mesane biyopsi işlemi öncesi ve sonrası yapılan mesane yıkama sitolojisi sitopatoloğa ne kazandırır? Poster-618, 21.Ulusal Patoloji Kongresi, 16-20 Kasım 2011, İzmir

Kösemehmetoğlu K, Süngü N, Balci S, Söylemezoğlu F. İntrakranial mezenkimal kondrosarkom: İki olgu sunumu. Poster, 20.Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010 Eskişehir

Arslankoz S, Balci S, Akyol A. Psödoepitelyomatöz hiperplazi gösteren multiloküler timik kist olgusu. Poster, 20.Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010 Eskişehir

Usubutun A, Balci S, Al P. Uluslararası dergilerde yer alan patoloji dergilerinde yayınlanan Türkiye adresli yayınların değerlendirilmesi 19.Ulusal Patoloji Kongresi 7-11 Ekim 2009 Girne/Kıbrıs

Balci S, Tezel GG. Adrenal Bezde Hodgkin lenfoma: Olgu Sunumu 18.Ulusal Patoloji Kongresi 25-29 Ekim 2008 Antalya/ Türkiye

Balci S, Oruçkaptan H, Erbaş T, Söylemezoğlu F. Gangliositoadenom: Nadir bir intrasellar tümör 18.Ulusal Patoloji Kongresi 25-29 Ekim 2008 Antalya/ Türkiye

Balci S, Baydar DE. Nadir bir Laringeal Tümör: Atipik Karsinoid 18.Ulusal Patoloji Kongresi 25-29 Ekim 2008 Antalya/ Türkiye

Uzmanlık tezi

Pilositik ve pilomiksoid astrositomlarda histomorfolojik bulgulara ve lokalizasyona göre B-raf, pMEK1 ve pERK1/2 ekspresyonlarının incelenmesi.
Immunohistochemical evaluation of B-RAF, pMEK1 and pERK1/2 expression in pilocytic and pilomyxoid astrocytomas according to histomorphologic findings and localization.
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Ayşe Figen Söylemezoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2010.

Kitap Bölümleri

Prof. Dr. Alp Usubütün editörlüğünde hazırlanan “Sağlık Bilimleri İçin Patoloji ve Patoloji Laboratuvarını Anlama Kılavuzu 2. Baskı - Ekim 2022 Ankara Nobel Tıp Kitabevleri ISBN: 978-625-7564-70-0” adlı kitaptaki “8. Bölüm: Patolojide Yeni Yöntemler ve Gelecek” adlı bölüm.

Bölümün güncellenen içeriği için: https://www.serdarbalci.com/posts/patolojide-bilisim/

Çeviriler

Bölüm Çevirisi

Beyin Hasarı Sonrası Yaşam: Kurtulanların Öyküleri

Konuşmalar ve Sunumlar

https://www.youtube.com/watch?v=xlxfSO-zSrA&ab_channel=SERDARBALCI

Yönettiği Tezler

Araştırma Projeleri

Diğer Akademik Aktiviteler

Burslar

Sınavlar

Board Sınavı ve Yeterlilik Belgeleri


Kurslar ve Diğer Eğitimler

Dil Kursları


Katıldığı uzaktan eğitim ve Online kurslar

Katıldığı Toplantı ve Kurslar


Özel Öğrenci Olarak Aldığı Dersler


Çalışma Hayatı


Görev Dönemi Ünvan Üniversite/Kurum Bölüm
2005-2010 Araştırma Görevlisi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
Haziran-Ağustos 2009 Visiting Scholar Emory University Atlanta/USA Emory University School of Medicine Anatomic Pathology Department
Nisan 2010-Temmuz 2010 Patoloji Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
Temmuz 2010-Haziran 2012 Patoloji Uzmanı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
Haziran 2012 – Ekim 2016 Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
Mart 2013-Mart 2014 YÖK Doktora Sonrası Araştırma Bursu Visiting Scholar / Postdoctorate researcher Emory University Atlanta/USA Emory University School of Medicine Anatomic Pathology Department
Mart 2014 – Kasım 2015 Patoloji AD Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
Nisan 2014 – Kasım 2015 Eğitim Sorumlusu Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
1 Nisan 2016 Doç.Dr.
Aralık 2021 - Halen Doç.Dr. Patoloji Uzmanı Memorial Sağlık Grubu

Dernek ve Çalışma Grupları


Üye Olduğu Dernekler ve Çalışma Grupları

Katkılar

Acknowledgments

Corrections

If you see mistakes or want to suggest changes, please create an issue on the source repository.

Reuse

Text and figures are licensed under Creative Commons Attribution CC BY 4.0. Source code is available at https://github.com/sbalci/sbalci.github.io, unless otherwise noted. The figures that have been reused from other sources don't fall under this license and can be recognized by a note in their caption: "Figure from ...".